دوره و شماره: دوره 47، شماره 4 - شماره پیاپی 82، اسفند 1396، صفحه 1291-1769 
تشخیص برخط عیب‌های مکانیکی سیم‌پیچ ترانسفورماتور با استفاده از تخمین تابع تبدیل کانال انتشار موج UWB

صفحه 1307-1315

مریم‌السادات اخوان حجازی؛ جواد ابراهیمی؛ مریم صباغ‌پور آرانی؛ گئورک قره‌پتیان


مدل‌سازی احتمالاتی تقاضای شارژ خودروهای برقی تجمیع‌شده در شبکه توزیع خانگی

صفحه 1357-1369

جابر پولادی؛ محمدباقر بناء شریفیان؛ سودابه سلیمانی مورچه‌خورتی


طراحی مشاهده‌گر نوین جریان خروجی UPS در سیستم کنترل پیش‌بین بر اساس مدل فضای حالت

صفحه 1575-1586

محمدرضا علیزاده پهلوانی؛ حمید ابراهیمی؛ حامد حیدری دوست‌آباد


تعیین مرکز فازی آنتن‌های GNSS توسط الگوریتم ژنتیک

صفحه 1649-1656

فیروز کیوانی؛ آرمین غنی؛ سیدحسن صدیقی


منابع تغذیه بدون وقفه دوتبدیله قابل انعطاف

صفحه 1721-1731

سیدرضا موحد قدسی‌نیا؛ علی یزدیان ورجانی؛ مصطفی محمدیان