درباره نشریه

مختصری از تاریخچه مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز

اولین شماره این مجله در سال 1354 با پنج مقاله تحت عنوان «مجله دانشکده فنی» به چاپ رسید و انتشار آن تا سال 1379 ادامه یافت. این مجله در سال 1380 رتبه علمی – پژوهشی را از کمیسیون نشریات علمی کشور تحت نظر دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری دریافت نمود. از سال 1384 با توجه به نظر کمیسیون نشریات وزارت متبوع، موضوعات تخصصی فنی و مهندسی را به‌صورت ویژه‌نامه برای سه عنوان مجزای مهندسی برق، مهندسی عمران و مهندسی مکانیک به چاپ رساند.

این مجله از سال 1381 در مرکز استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه‌دار گردید و از سال 1388 به سه نشریه مستقل «مجله مهندسی برق»، «مجله مهندسی عمران و محیط زیست» و «مجله مهندسی مکانیک» تفکیک شد که اکنون با رتبه علمی – پژوهشی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز از سال 1393 به‌صورت فصل‌نامه منتشر می‌گردد. همچنین از بهار سال 1395، تعداد مقالات منتشرشده در هر شماره عادی به 30 عدد و از تابستان سال 1396 به 40 عدد افزایش یافته است.

 

اعضای کادر اجرایی مجله از سال 1388 تاکنون

در جدول زیر، اسامی سردبیران، دبیران تخصصی، مدیران داخلی و ویراستاران مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز از سال 1388 تاکنون درج شده است:

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تاریخ شروع همکاری

تاریخ خاتمه همکاری

دکتر علی آقاگل‌زاده

سردبیر

بهار 1388

تابستان 1389

دکتر محمدباقر بناء شریفیان

سردبیر

پاییز 1389

تابستان 1391

دکتر ابراهیم بابایی

سردبیر

پاییز 1391

----------

دکتر محمدباقر بناء شریفیان

دبیر تخصصی

پاییز 1396

----------

دکتر محمدعلی بادامچی‌زاده

مدیر داخلی

بهار 1388

تابستان 1391

دکتر مهدی برادران‌نیا

مدیر داخلی

پاییز 1391

بهار 1395

دکتر نقی رستمی

مدیر داخلی

زمستان 1394

تابستان 1396

دکتر سیدهادی اقدسی

مدیر داخلی

زمستان 1394

پاییز 1396

دکتر سعید مشگینی

مدیر داخلی

زمستان 1394

پاییز 1397

دکتر پیمان باقری کلجاهی

مدیر داخلی

زمستان 1394

----------

دکتر مینا سلیم

مدیر داخلی

پاییز 1396

----------

دکتر لیلی فرزین‌وش

مدیر داخلی

پاییز 1396

----------

دکتر محمود محصل فقهی

مدیر داخلی

پاییز 1396

----------

دکتر توحید یوسفی رضایی

مدیر داخلی

پاییز 1396

----------

دکتر حامد باغبان

مدیر داخلی

زمستان 1396

----------

دکتر هادی صوفی

مدیر داخلی

زمستان 1396

----------

دکتر محمدباقر بناء شریفیان

ویراستار

زمستان 1394

تابستان 1396

دکتر توحید یوسفی رضایی

ویراستار

بهار 1396

تابستان 1396

دکتر سحرانه قائمی

ویراستار

بهار 1396

----------

دکتر لیلی محمدخانلی

ویراستار

بهار 1396

----------

دکتر نقی رستمی

ویراستار

پاییز 1396

----------

 

 

نمایش آمار نشریه بصورت نمودار