داوران

گزارش مختصری از وضعیت داوری مقالات در مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز

     مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز مفتخر است که اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و مؤسسات آموزش عالی سرتاسر کشور در داوری مقالات پژوهشی با این مجله همکاری می‌نمایند. هیئت تحریریه مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز از زحمات همه داوران گرامی برای ارزیابی علمی مقاله‌های ارسال‌شده به این مجله، کمال تشکر  و قدردانی را دارد. بدون شک، تخصیص رتبه و امتیاز بالای پژوهشی از طرف کمیسیون نشریات علمی کشور به مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، مرهون داوری‌های دقیق اساتید عالی‌قدری است که با صرف وقت ارزشمند خود، مقالات ارسال‌شده به آنان را به‌طور کامل مطالعه می‌کنند و با انعکاس نقطه‌نظرات سازنده، مستدل و تخصصی خود در جهت ارتقای محتوای علمی و کیفی مقالات، به هیئت تحریریه مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز یاری می‌رسانند.

 

لیست داوران مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
khadijeh Aghajani دانشگاه مازندارن
Mohammad Asyaei استادیار دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه دامغان
Mona Faraji Niri Warwick University, Warwick Manufacturing Group, United Kingdom
Mohammad Farhadi-Kangarlu Faculty of Engineering, Urmia University, Urmia, Iran
Mohammad Farhadi-Kangarlu Faculty of Electrical and Computer Engineering, Urmia University, Urmia, Iran
Tohid Ghanizadeh Bolandi Power Engineering Department Faculty of Electrical and Computer Engineering Urmia University
Abdorasoul Ghasemi دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
Mohammad Ghasemzadeh Computer Engineering Department, Yazd University.
Amir Hassannia Faculty of Electrical and Robotic Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
سید مهدی Hosseini Andargoli عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
Atiyeh Keshavarz-Mohammadiyan Department of Power Grid Control Systems, Niroo Research Institute (NRI), Tehran, Iran
Saleh Mobayen Faculty of Engineering, University of Zanjan
Parham Moradi هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کردستان
Esmaeil Najafiaghdam Sahand University of Technology, Department of Electrical Engineering,
Mohammad Nassiri Computer Department, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University
Saeid Pashazadeh Department of Information Technology, Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
Ali Jabar Rashidi عضو هئیت علمی مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Alireza Rouhi گروه مهندسی کامپیوتر- دانشگاه شهید مدنی - ایران
Amire Seyedfaraji دانشگاه الزهرا
Mohammad Hadi Shahrokh Abadi Electronic Department of Faculty of Electrical and Computer Engineering, Hakim Sabzevari University
Alireza Siadatan عضو هیات علمی
Vahid Solouk رییس پردیس دانشگاهی-مدیر گروه فناوری اطلاعات-دانشگاه صنعتی ارومیه
Morteza Yousef Sanati Computer Engineering Department, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
سعید اباذری دانشگاه شهرکرد
میلاد آبتین دانشگاه سمنان
نویدرضا ابجدی دانشگاه شهرکرد
فردین ابدالی محمدی عضو هیات علمی/ گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه رازی کرمانشاه
افشین ابراهیمی عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی سهند
عطاالله ابراهیم زاده دانشگاه صنعتی بابل
عباس ابراهیمی مقدم عضو هیئت علمی، دانشگاه فردوسی مشهد
محسن ابراهیمی مقدم عضو هیئت علمی / دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر
حسین ابراهیم نژاد عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی سهند
مصطفی ابرزاده عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند
وحید ابوالقاسمی دانشگاه صنعتی شاهرود
امیر حسین ابوالمعصومی دکترای کنترل استاد یار دانشگاه اراک
محمود آتشبار گروه مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز - ایران
مهدی احسان عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی شریف
ایرج احمدی دانشگاه علم و فناوری مازندران
سید آرش احمدی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی اکبر احمدی هیات علمی/ دانشگاه خوارزمی
محمود احمدی دانشگاه رازی کرمانشاه
مهدی احمدی جیردهی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
محمد رضا احمد زاده صنعتی اصفهان
علیرضا احمدی فرد عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی اخباری دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شاهد
مریم اخوان حجازی دانشگاه کاشان
جعفر ادبی استادیار دانشگاه صنعتی بابل
احسان ادیب دانشگاه صنعتی اصفهان
جعفر ادبی فیروزجایی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
فضل الله ادیب نیا دانشگاه یزد
علی آذرپیوند عضو هیات علمی/ دانشگاه زنجان
بهمن آراسته عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
صفر ایراندوست پاکچین هیات علمی دانشکده علوم ریاضی
محسن ایرانی رهقی هیئت علمی دانشگاه کاشان
محمد اردبیلی استاد/دانشگاه خواجه نصیر
غلامرضا اردشیر دانشگاه صنعتی بابل
مصطفی یارقلی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان- دانشکده برق
مهدی اره پناهی هیئت علمی گروه برق دانشگاه تفرش
مهدی اره پناهی استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه تفرش
علی اصغر اروجی دانشگاه سمنان
حبیب ایزدخواه هیات علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه تبریز، استادیار
حمید رضا ایزدفر هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
سید وحید ازهری دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی ازوجی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمد اسدپور عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
محسن اسلامی عضو هیئت علمی
مصطفی اسماعیلی دانشگاه صنعتی بیرجند
مهدی اسماعیلی دانشگاه ازاد کاشان
داوود آسمانی عضو هیات علمی/ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
محمد حسن آسمانی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
ایمان اسمعیلی پایین افراکتی گروه مهندسی برق- دانشکده فنی مهندسی- دانشگاه مازندران-بابلسز-ایران
علیرضا اصلانی دانشگاه تهران
مهدی اصلی نژاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
ساسان اطرج استادیار
حبیب الله اعلمی استاد بازنشسته دانشگاه جامع امام حسین(ع) استاد دانشگاه ایوانکی
رضا آغبلاغی گروه مهندسی اپتیک و لیزر، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بناب
مهدی افتخاری هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین افراخته عضو هیات علمی - گروه مهندسی برق -دانشگاه گیلان
سعید افرنگ استادیار-گروه برق-دانشکده فنی مهندسی-دانشگاه ارومیه-ارومیه -ایران
محسن افشارچی دانشیار دانشگاه زنجان
مجید افصحی هیات علمی دانشگاه سمنان
جمشید آقایی دانشگاه صنعتی شیراز
محمدرضا آقاابراهیمی دانشگاه بیرجند
مهدی آقاصرام هیئت علمی دانشگاه یزد
سیدهادی اقدسی گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
احمد اکبری عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند
اصغر اکبری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
غلامرضا اکبری زاده عضو هیات علمی/ دانشگاه شهید چمران اهواز
اصغر اکبری فرود دانشگاه سمنان
عادل اکبری مجد دانشگاه محقق اردبیلی
محسن اکرامیان هیات علمی / دانشگاه اصفهان
حسین الیاسی هیئت علمی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر / دانشگاه بیرجند
رحیم ایلدرآبادی عضو هیات علمی
علیرضا الفی هیات علمی
اکبر اللهوردی زاده عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
مهدی اله بخشی دانشگاه شیراز
پرویز امیری عضو هیئت علمی رسمی دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
علی امیری دانشگاه زنجان
فرزاد امیری دانشگاه صنعتی کرمانشاه
مینا امیرمزلقانی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی
آرش امینی دانشگاه شریف
الهام امینی بروجنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه خوارزمی - تهران - ایران
حمیدرضا امین داور هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمود امین طوسی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری m.amintoosi@gmail.com
فرخ امینی فر هیات علمی دانشگاه تهران
مرتضی آنالویی دانشگاه علم و صنعت
محمد کاظم انوری فرد عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان- دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان
منصور اوجاقی عضو هیات علمی / دانشگاه زنجان
آوید آوخ دانشگاه یزد
محمد حسن یاوری هیئت علمی دانشگاه شاهد
جواد یاوند حسنی دانشگاه علم وصنعت ایران
ابراهیم بابایی دانشگاه تبریز
فرهاد بیات عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
میثم بیات هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
محمد سجاد بیاتی مخابرات عضو هیات علمی/دانشگاه رازی کرمانشاه
یزدان باتمانی دانشگاه کردستان
تقی بارفروشی استادیار دانشگاه صنعتی بابل
محمد حسن باستانی دانشگاه شریف
حامد باغبان دانشگاه تبریز
آیدا باغبانی دانشگاه مدنی
آلفرد باغرامیان عضو هیان علمی/ دانشگاه گیلان
امیر باقری هیات علمی دانشگاه زنجان
حسین باقریان دانشگاه صنعتی مالک اشتر
جمشید باقرزاده عضو هیات علمی/دانشگاه ارومیه
پیمان باقری کلجاهی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
مسعود باقلانی عضو هیئت علمی و استاد دانشکده فنی مهندسی دانشگاه دولتی ایلام
محمدعلی بالافر عضو هیات علمی/تبریز
یاسر بالغی دماوندی دانشگاه نوشیروانی بابل
مهدی بانژاد دانشگاه صنعتی شاهرود
ابوالفضل بیجاری استاد دانشگاه
محمد بحرانی دانشگاه شریف
بتول بحرینی دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا بخشایی دانشگاه کویینز
حبیب بدری دانشیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز
علی بدری دانشگاه شهید رجایی
مهدی برادران نیا عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
مهدی برج خانی دانشگاه تهران
مجتبی برخورداری یزدی دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا برنگی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
مهرداد بروشکی عضو هیات علمی/ دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا بسمی هیئت علمی / دانشگاه شاهد
اکرم بیگی عضو هیات علمی-دانشگاه شهید رجایی تهران
محمد بمانی
محمد باقر بناء شریفیان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه تبریز
صبحی بنی اردلانی دانشگاه صنعتی کرمانشاع
طاهره بینازاده دانشگاه صنعتی شیراز
محمد رضا بنائی عضو هیات علمی / دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
وحید بهجت هیات علمی/دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
محمد بهدادفر هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه صدا و سیما
علیرضا بهراد دانشیار دانشگاه شاهد
سیروس بهرامی بخش مهندسی برق، دانشگاه سلمان فارسی کازرون، کازرون، ایران
فریبا بهرامی دانشگاه تهران، دانشکده برق، گروه مهندسی پزشکی
مجتبی بهشتی عضو هیأت علمی- دانشگاه صنعتی اصفهان
سید علی اصغر بهشتی شیرازی هیئت علمی/دانشگاه علم و صنعت
علی بهلولی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
وحید بهنام گل دانشگاه مالک اشتر
عسگر علی بویر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
امید بوشهریان مهندسی نرم افزار-دانشکده مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شیراز-شیراز-ایران
سعید پارسا عضو هیات علمی/ دانشگاه علم و صنعت
محمد پازکی دانشگاه دامغان
محمد پازکی دانشگاه دامغان
ناصر پریز عضو هیات علمی/ دانشگاه فردوسی مشهد
فرشته آزادی پرند هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
علی پیروی استاد - دانشگاه فردوسی مشهد
حمید پروین دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوراباد ممسنی
محمدرضا پژوهان دانشگاه یزد
جعفر پوررستم عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
علی پورزیاد دانشگاه تبریز
زینب پورطاهری عضو هیات علمی دانشگاه دولتی بم
ایمان پورفر استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
حسین پورقاسم هیات علمی
مهدی پورقلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
علی پورمحمد استاد حق التدریس در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه تبریز
محمد پور محمود آقابابا دانشگاه صنعتی ارومیه
سید عبدالرضا ترابی استادیار دانشکده علوم مهندسی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
محمد ترابی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
حسین ترکمن دانشگاه شهید بهشتی
محمد تشنه لب عضو هیات علمی/ دانشگاه خواجه نصیر
صمد تقی پور دانشگاه شهرکرد
نوید تقی زادگان دانشگاه شهید مدنی- استادیار
نوید تقی زادگان کلانتری دانشیار/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
محمد جعفر تقی زاده مروست هیات علمی دانشگاه ازاد واحد مهریز
وحید تلاوت دانشگاه ارومیه
مهدی تیموری دانشگاه تهران
پیام تیمورزاده بابلی دانشگاه مازندران
حسین تیموری فعال دانشگاه علم و صنعت ایران
فرید توتونچیان استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
سجاد توحیدی هیات علمی/دانشگاه تبریز
فرزاد توحیدخواه استاد دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بابک توسلی عضو هیات علمی/ دانشگاه خواجه نصیر
عبدالرضا توکلی عضو هیات علمی
محمد توکلی بینا دانشگاه خواجه نصیر طوسی
مهدی ثواقبی Associate Professor Aalborg University
ابومسلم جان نثاری هیات علمی - دانشگاه تربیت مدرس
جواد جاویدان دانشگاه محقق اردبیلی
محمدعلی جبرئیل جمالی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد شبستر
حمید جزایری مهندسی کامپیوتر صنعتی بابل
شهرام جعفری عضو هیات علمی/ دانشگاه شیراز
مهرداد جعفربلند مدیر گروه قدرت-دانشگاه صنعتی ماک اشتر
میثم جعفری نوکندی هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محسن جلالی دانشگاه شاهد
عارف جلیلی ایرانی Islamic Azad university
علیرضا جلیلیان دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید جلیل زاده دانشگاه زنجان
ابوالفضل جلیلوند عضو هیئت علمی رسمی گروه مهندسی برق دانشگاه زنجان
شهرام جمالی دانشگاه محقق اردبیلی
صادق جمالی دانشگاه علم وصنعت ایران
مهدی جم پور دانشگاه Graz از اطریش
علی (عزیزاله) جمشیدی عضو هیات علمی/دانشگاه شیراز
فاطمه جمشیدی دانشگاه فسا
سجاد جهانبخت گروه مهندسی برق-مخابرات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.
امیر جهانگرد رفسنجانی عضو هیات علمی گروه کامپیوتر/دانشگاه یزد
محمود جورابیان عضو هیات علمی / دانشگاه شهید چمران اهواز
عبداله چاله چاله دانشگاه رازی کرمانشاه
عباس چراغی عضو هیئت علمی دانشگاه خوانسار
مصطفی چرمی عضو هیات علمی/ دانشگاه زنجان
سمیه چمانی دانشده برق خواجه نصیر
ابوالفضل چمن مطلق هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
حجت حاتمی عضو هیات علمی سراج
علیرضا حاتمی عضو هیئت علمی
محمد ابراهیم حاجی آبادی استادیار/ دانشگاه حکیم سبزواری
احمد حاجی پور استادیار-هیئت علمی
مجید حاجتی پور کنترل کاشان-دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
امین حاجی زاده عضو هیات علمی دانشگاه آلبورگ- دانمارک
حسن حاج قاسم دانشگاه تهران - دانشکده علوم و فنون نوین
مهدی حبیبی عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه اصفهان
امیر حبیب زاده شریف استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی سهند
فرزان حدادی هیئت علمی
حمید حیدر استادیار / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مجتبی حیدری دانشگاه صنعتی قم/استادیار
محسن حیدریان استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
عباس حریفی عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان
میثم یحیی زاده هیات علمی دانشگاه رفسنجان
علی حسامی نقشبندی عضو هیات علمی گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی - دانشگاه کردستان
سید اسماعیل حسینی دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، شیراز، ایران
سید مجتبی حسینی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سید مهدی حسینی هیئت علمی/ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سید هادی حسینی عضو هیات علمی / دانشگاه زنجان
سید منوچهر حسینی پیلانگرگی دپارتمان برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی، همدان، ایران
مجید حسین پور دانشگاه محقق اردبیلی
مریم حسن زاده دانشگاه شاهد
تقی حسین زاده دانشگاه
شهرام حسین زاده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
سید امین حسینی سنو مهندسی کامپیوتر فردوسی مشهد
محمودرضا حقی فام هیات علمی/دانشگاه تربیت مدرس
حسن حقیقی استاد دانشگاه
جواد حقیقت عضو هیئت علمی
وصال حکمی گروه شبکه های کامپیوتری، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران
مجتبی حکیمی مقدم عضو هیات علمی گروه مهندسی برق / دانشگاه صنعتی قوچان
ابوالفضل حلوایی نیاسر هیات علمی/دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
حجت اله حمیدی دانشگاه خواجه نصیر طوسی
جواد حمیدزاده دانشگاه صنعتی سجاد - عضو هیئت علمی
مریم حورعلی استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
مرتضی خادمی هیات علمی/ دانشگاه فردوسی مشهد
رسول خیاطی استادیار/ دانشگاه شاهد
حسین خالقی بیزکی دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حمید خالوزاده عضو هیات علمی/ دانشگاه خواجه نصیر
سید رئوف خیامی هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز
خسرو خاندانی دانشگاه اراک
حسن ختن لو عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
امین خدابخشیان عضو هیات علمی/دانشگاه اصفهان
مهدی خدابنده دانشگاه صنعتی همدان
حمید رضا خدادادی عضو هیات علمی گروه مخابرات دانشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه جامع امام حسین (ع) تهران ایران
مجتبی خدرزاده دانشگاه شهیدبهشتی
حامد خراطی عضو هیات علمی
علی اکبر خزاعی عضو هیات علمی
حسین خسروی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
عادل خسروی گروه مهندسی برق- الکترونیک دانشگاه شهید چمران اهواز و گروه مهندسی برق الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد.
محمدجواد خسروجردی عضو هیات علمی/ دانشگاه صنعتی سهند
محمدعلی خسروی فرد عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی اصفهان
عبدالمجید خشنود دانشگاه خواجه نصیر
محمد خلج امیر حسینی استاد دانشگاه علم وصنعت
اعظم خلیلی هیات علمی
محمد علی خلیل زاده معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
محمد مهدی خلیل زاده دانشکده برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
چیترا دادخواه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
احمد دارابی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
یاسر دامچی گروه مهندسی برق - قدرت، دانشکده مهندسی برق و رباتیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شهرستان شاهرود، ایران
محمد دانایی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
سعید دانیالی دانشگاه ایلام
نگین دانشپور هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
سبلان دانشور هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپبوتر - دانشگاه تبریز
علیرضا داوری استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی/ مدیریت گروه برق-قدرت
محمود دی پیر دانشکده کامپیوتر دانشگاه هوایی شهید ستاری
رضا یدی پور هیات علمی دانشگاه تبریز
داریوش دیدبان دانشگاه کاشان
سارا درباری عضو هیات علمی/تربیت مدرس
سیدمحمد رضا دربانی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات اپتیک و لیزر- دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
فرناز درخشان استاد دانشگاه تبریز
سید یاسر درخشنده استاد دانشگاه
ولی درهمی yazd university
عارف درودی هیئت علمی/ دانشگاه شاهد
علی اکبر دسترنج دانشگاه یاسوج- عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی-گروه مهندسی برق
هادی دلاوری عضو هیات علمی-دانشگاه صنعتی همدان
حمید رضا دلیلی اسکویی ریس بخش برق تحصیلات تکمیلی دانشگاه هوایی
پریسا ده خدا دپارتمان برق، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
حامد دهدشتی جهرمی گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه جهرم، جهرم، فارس ، ایران
آرش دهستانی استاد/دانشگاه صنعتی مالک اشتر
عباس دهقانی گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج
مریم دهقانی عضو هیات علمی/ دانشگاه شیراز
سید محمد مهدی دهقان بنادکی پژوهشکده کنترل- مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر -دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رقیه دوست عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
روح الله دوست حسینی عضو هیت علمی دانشگاه یزد
رضا ذاکر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
بیژن ذاکری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علیرضا ذکریازاده استادیار گروه مهندسی برق، دانشگاه علم و فناوری مازندران
محمدرضا ذهابی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علیرضا ذوالقدر اصلی عضو هیات علمی/ دانشگاه شیراز
محسن راجی دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، بخش علوم و مهندسی کامپیوتر
حمید رادمنش دانشکده مهندسی برق- دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
رضا رافع دانشگاه اراک
وحید رافع عضو هیات علمی/دانشگاه اراک
عباس ربیعی دانشگاه زنجان- هیات علمی
عبدالرضا ربیعی عضو هیئت علمی برق دانشگاه شهرکرد
امیر حسین رجایی استادیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شیراز
شهباز ریحانی گروه برق، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
محسن رحیمی دانشگاه کاشان
زهرا رحمانی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محسن رحمانی دانشگاه اراک
مرتضی رحیمیان دانشکده برق، دانشگاه صنعتی شاهرود
عبدالرضا رحمتی دانشگاه علم و صنعت ایران
کیوان رحیمی زاده دانشگاه دولتی یاسوج
ابوالفضل رحیمی نژاد استادیار صنعتی اسفراین-فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید مهدی رخت اعلا رستمی هیات علمی- دانشگاه گلستان
امیر ریخته گر غیاثی عضو هیات علمی/تبریز
مرتضی رزاز استاد/شهید چمران اهواز
محمد رزاقی دانشگاه کردستان
جعفر رزم آرا عضو هیات دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه تبریز
حسن رستگار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد رستگار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه شیراز
امیر رستگارنیا هیات علمی
امیر رستگارنیا دانشگاه ملایر
نقی رستمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه تبریز
محمدهادی ریسمانی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حسن رسولی سقای هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
عبدالرضا رسولی کناری عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی قم
وحید رشتچی عضو هیات علمی / دانشگاه زنجان
امیر رشیدی دانشکده برق و کامپیوتر- دانشگاه صنعتی اصفهان
فرزان رشیدی هیات علمی دانشگاه هرمزگان
حمیدرضا رشیدی کنعان استادیار، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مسعود رشیدی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیرحسین رضایی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پژمان رضایی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
عباس رضایی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
فرزان رضایی هیات علمی
نوید رضایی دانشگاه کردستان
روشنک رضایی پور دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز
قادر رضازاده استاد-گروه مکانیک-دانشکده فنی مهندسی-دانشگاه ارومیه-ارومیه -ایران
بهروز رضایی علم هیات علمی - دانشگاه لرستان
محمد رضانژاد هیات علمی / دانشگاه مازندران
عبدالحسین رضائی عضو هیات علمی جهاددانشگاهی
علیرضا رضائی گروه سیستم و مکاترونیک - دانشکده علوم و فنون نوین - دانشگاه تهران
جلال رضائی نور دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه قم
علی اصغر رضی کاظمی دانشگاه خواجه نصیر، دانشکده مهندسی برق
سیّد محمّد رضوی گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند
سید ناصر رضوی عضو هیات علمی
علیرضا رضوانیان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید محمد رضوی زاده عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
محمد حسین رفان عضو هیئت علمی
منصور رفیعی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
اسماعیل رک رک دانشگاه لرستان
امین رمضانی استادیار-دانشکده برق و کامپیوتر- دانشگاه تربیت مدرس- تهران- ایران
مریم رمضانی دانشگاه بیرجند
مهدی رمضانی دانشگاه تفرش، دانشکده ریاضی و مهندسی برق کنترل،
نبی اله رمضانی هیات علمی گروه برق / دانشگاه علم و فناوری مازندران
اکبر رهیده هیئت علمی برق دانشگاه صنعتی شیراز
علیرضا روحانی منش دانشگاه نیشابور
محمدرضا روحانی نژاد دانشگاه ارومیه
هدا رودکی گروه معماری سیستم های کامپیوتری - دانشکده مهندسی کامپیوتر - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران - ایران
علیرضا روستا دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شیراز
کاظم زارع هیات علمی/دانشگاه تبریز
محمدعلی زارع دانشگاه یزد
هادی زارع عضو هیات علمی
جعفر زارعی دانشگاه صنعتی شیراز
میثم زارعی دانشگاه دامغان
احسان زارعیان جهرمی دپارتمان برق، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران
مهدی زارعیان جهرمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
غلامرضا زارع فتین هیئت علمی، دانشگاه محقق اردبیلی
عبدالحمید زاهدی عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق - دانشگاه صنعتی کرمانشاه – کرمانشاه - ایران
پگاه زرجام عضو هیات علمی/دانشگاه رازی
امیر زعیم باشی عضو هیأت علمی- دانشکده فنی- بخش برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مینا زلفی لیقوان عضو هیات علمی
بهمن زمانی عضو هیات علمی / دانشگاه اصفهان
بهزاد زمانی دهکردی دانشکده فنی و مهند‌‌‌‌‌‌سی- ‌واحد شهرکرد - دانشگاه آزاد اسلامی -شهرکرد- ‌ایران
مجید زندی عضو هیات علمی / دانشگاه شهید بهشتی
علی زنگنه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
روح الامین زینلی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
هدیه ساجدی هیات علمی دانشگاه تهران
سید حسین ساداتی انشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سید جلیل ساداتی رستمی هیات علمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمدصادق سپاسیان عضو هیئت علمی/ دانشگاه شهید بهشتی
وحید ستاری نائینی عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهرداد ستایش نظر دانشیار/دانشگاه شهید بهشتی-پردیس فنی و مهندسی عباسپور
مهدی سجودی هیئت علمی / دانشگاه تربیت مدرس
سید محمود سخایی استاد
یونس سخاوت مشاور دانشکده چند رسانه ای
مهدی سخائی نیا استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا
سیدمسعود سیدی عضو هیات علمی/ دانشگاه صنعتی اصفهان
هیرش سیدی هیات علمی/ دانشگاه تبریز
سیدجلال سیدشنوا عضو هیأت علمی/ دانشگاه محقق اردبیلی
میرهادی سیدعربی عضور هیئت علمی دانشگاه تبریز
سیدعلی رضا سیدین دانشگاه فردوسی مشهد
یاشار سرباز دانشکده مهندسی فناوری های نوین دانشگاه تبریز تبریز ایران
پوریا سرحدی دانشگاه نوشیروانی بابل
مصطفی سرلک دانشگاه جندی شاپور دزفول
میترا سرهنگ زاده عضو هیات علمی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
علیرضا سرودی عضو هیات علمی
محمد سروش عضو هیات علمی/ دانشگاه شهید چمران اهواز
فاطمه سعادت جو عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر
مریم سعیدی فرد استادیار دانشکده برق- دانشگاه صنعتی جورجیا
بابک سیف دانشگاه شاهد
یونس سیفی کامپیوتر،دانشکده مهندسی ، دانشگاه بوعلی سینا ، همدان، ایران
قدرت الله سیف السادات دانشگاه شهید چمران
جلیل سیفعلی هرسینی عضو هیات علمی
ابراهیم سیفی نجمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
حامد سقایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
مرتضی سقائیان نژاد عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی اصفهان
حمید سلطانیان‌زاده استاد
هادی سلطانی زاده عضو هیأت علمی/دانشگاه سمنان
مینا سلیم دانشگاه تبریز دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه کنترل
سیدعلی سلیمانی ابوری دانشگاه شاهرود
جواد سلیمان میگونی استاد
احسان سلیمانی نسب دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
شادرخ سماوی عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی اصفهان
حسن سماورچی دانشگاه یزد
محمدرضا سهیلی فر دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
مختار شاصادقی هیات علمی/ دانشگاه صنعتی شیراز
حسین شایقی دانشگاه محقق اردبیلی
محمود رضا شاکرمی گروه برق قدرت- دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه لرستان- خرم آباد- ایران
امیرعباس شایگانی عضو هیات علمی/دانشگاه تهران
وحید شالچیان هیئت علمی گروه مهندسی پزشکی دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
صادق شاملو دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
اسدالله شاه بهرامی هیئت علمی دانشگاه گیلان
سید حمید شاه عالمی عضو هیات علمی/ دانشگاه گیلان
غضنفر شاهقلیان عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
بهروز شاهقلی قهفرخی استادیار گروه مهندسی فناوری اطلاعات - دانشگاه اصفهان
وحید شاه منصوری عضو هیئت علمی/دانشکده برق دانشگاه تهران
شاهرخ شجاعیان استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
علیرضا شیخی به علت داشتن توانایی علمی درباره موضوع
عبدالرضا شیخ الاسلامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
منصور شیخان دانشگاه آزاد تهران جنوب
عباس شیری عضو هیئت علمی
عباس شیری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، عضو هیات علمی
حسین شیرازی استاد دانشگاه
رضا شریعتی نسب دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه بیرجند
محمدحسن شیرعلی شهرضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جواد شریفی دانشگاه صنعتی قم
زهرا شیرمحمدی صنعتی شریف
شهریار شیروانی مقدم عضو هیأت علمی گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید رجایی
مریم شعاران استادیار دانشگاه تبریز
حمید رضا شعبانی دانشجو/ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
محمدآقا شفیعی عضو هیات علمی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور - دانشگاه شهید بهشتی
محمد حسین شفیعی هیات علمی/ دانشگاه صنعتی شیراز
سید محمدحسین شکریان عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
محمد حسین شکریان دانشگاه گیلان
حسین شمسی عضو هیات علمی/ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
محبوبه شمسی عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی قم
موسی شمسی عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی سهند
محمد شمس اسفندآبادی عضو هیئت علمی دانشگده مهندسی برق دانشگاه شهید رجائی
محمد باقر شمس الهی هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
محمد علی شمسی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
سعید شمقدری عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
مجید شهابی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حامد شهبازی دانشگاه اصفهان
مریم شهریاری کاهکشی دانشگاه شهرکرد
سیدمحمد شهرتاش استاد مهندسی برق- قدرت، دانشگاه علم و صنعت ایران
هادی شهرکی عضو پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد
ناصر شهسواری پور هیئت علمی/ دانشگاه ولیعصر رفسنجان
فاطمه شهشهانی هیئت علمی/دانشگاه الزهرا
رضا شهنازی هیات علمی، دانشگاه گیلان
عباس شولایی عضو هیات علمی/دانشگاه علم وصنعت
سید محمد صابرعلی عضو هیأت علمی/دانشگاه اصفهان
عباس صابری نوقابی دانشگاه بیرجند
محمدتقی صادقی عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد
رضا صادق پور دانشگاه تربیت مدرس
آرش صادق زاده عضو هیات علمی/ دانشگاه رازی کرمانشاه
آرش صادق زاده دانشگاه شهید بهشتی-دانشکده برق
احمد صادقی یزدانخواه دانشگاه صنعتی سهند-مرکز تحقیقات انرژی‌های تجدید پذیر
رضا صالح محقق پژوهشگاه صنایع الکترونیک
جواد صالحی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مصطفی صالحی دانشگاه تهران-تخصص در زمینه شبکه های اجتماعی
محسن صانعی بخش مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر
مهران صباحی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز
جعفر صبحی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
فرزاد صداقتی عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیل
سیدحسن صدیقی دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد
مصطفی صدیقی زاده هیات علمی
علیرضا صدوقی دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر- دانشکده الکتروسرام و مهندسی برق
علیرضا صدوقی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علیرضا صفاریان عضو هیات علمی / دانشگاه شهید چمران اهواز
فرشاد صفائی سمنانی عضو هیات علمی/دانشگاه شهید بهشتی
امین صفری هیئت علمی
یوسف صیفی کاویان عضو هیات علمی/ دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدعلی اکبر صفوی عضو هیات علمی/ دانشگاه شیراز
محسن صنیعی عضو هیات علمی / دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد صنیعی آباده دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس
هادی صوفی دانشگاه تبریز- دانشکده فن آوری های نوین
سیامک طالبی عضو هیات علمی / دانشگاه کرمان
سید عباس طاهر عضو هیات علمی و رییس دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان
اصغر طاهری هیات علمی/دانشگاه زنجان
مصطفی طاهری استادیار
امیر حسین طاهری نیا دانشگاه فردوسی مشهد
حمید طباطبایی مدیرکل پژوهشی/ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد
هادی طباطبائی ملاذی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی
سید هاشم طبسی استادیار- دانشگاه دامغان-دانشگاه سمنان
مجید طیرانی دانشگاه علم و صنعت ایران
مهرداد طرفدار حق هیات علمی/دانشگاه تبریز
حسین طلوعی خیبری معاون پژوهش و فناوری سازمان صنایع دریایی
محمدعلی طینتی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
جعفر طهمورث نژاد هیات علمی تمام وقت دانشگاه صنعتی ارومیه
بهروز طوسی عضو هیات علمی/دانشگاه ارومیه
سیروس طوفان هیات علمی- دانشگاه زنجان
سجاد ظریف‏ زاده عضو هیات علمی دانشگاه یزد
سید حمید ظهیری عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
امید عابدی عضو هیات علمی / دانشگاه کرمان
کامبیز عابدی عضو هیات علمی/ دانشگاه شهید بهشتی
محمد مهدی عارفی دانشگاه شیراز
محمد مهدی عارفی دانشگاه شیراز
محمدرضا عاروان دانشگاه مالک اشتر
قاسم عازمی عضو هیات علمی/دانشگاه رازی کرمانشاه
مائده عاشوری تلوکی فناوری اطلاعات - صنعتی اصفهان
مصطفی عاصی استاد پژوهش پایه 32 رئیس پژوهشکدة زبان‌شناسی و مدیر گروه‌ زبان‌شناسی همگانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مهدی عالمی رستمی پزوهشگاه هوافضا
محمدحسن عامری فارغ التحصیل دانشگاه تربیت مدرس
مهدی عباپور هیات علمی/ دانشگاه تبریز
سعید عبادالهی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود عبادیان عضو هیات علمی
عطااله عباسی هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مهدی عباسی دانشگاه بوعلی سینا
وحید عباسی هیئت علمی
جواد عباسی آقا ملکی استادیار گروه برق دانشکده فنی مهندسی دانشگاه دامغان دامغان ایران
کریم عباسیان عضو هیات علمی/دانشگاه تبریز
ابراهیم عباسپورثانی دانشگاه ارومیه گروه الکترونیک
ایمان عباس پور کازرونی مجتمع آمورش عالی فنی مهندسی اسفراین
داریوش عباسی مقدم دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمدی عبدی دانشگاه رازی کرمانشاه
حسن عبداللهی عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری -مدیر گروه الکترونیک دانشکده برق
مرتضی عبداللهی شریف هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه
امیر عبدالهی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا عبداله پوری هیات علمی/ دانشگاه کردستان
محمد جواد عبدالهی فرد عضو هیات علمی
علی اکبر عبدوس عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
منیره عبدوس گروه هوش مصنوعی، رباتیک و رایانش شناختی، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
ابراهیم عبیری هیات علمی - دانشگاه صنعتی شیراز
علی عجمی عضو هیات علمی / دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
غلامرضا عرب مارکده دانشگاه شهرکرد
همایون عریضی علم و صنعت
علیرضا عرفانیان عضو هیئت علمی مجتمع برق و الکترونیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمدرضا عزیزیان هیات علمی/دانشگاه صنعتی سهند
مسعود عسکری هیات علمی جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان
حسین عسکریان ابیانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علیرضا عسکرزاده هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
رضا عسکری مقدم گروه مهندسی سیستم و مکاترونیک دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
جواد عسگری عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
میثم عظیمی دانشگاه علم وصنعت ایران-واحد بهشهر
احمد عفیفی استاد دانشگاه / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مریم علیان نژادی عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان/ وزازت علوم تحقیقات و فناوری
محمد علائی گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان
سعید علیائی عضو هیات علمی و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید رجائی
محمد علی بادامچی‌زاده هیات تحریریه
پیمان علی پرست پژوهشگاه فضایی ایران
محمدرضا علیزاده پهلوانی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
حمید علینژاد عضو هیات علمی دانشگاه سیدنی
مهدی علینقی زاده اردستانی عضو هیات علمی/ دانشگاه صنعتی قم
سید عنایت اله علوی گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی - دانشگاه شهید چمران اهواز - اهواز - ایران
سید محمد علوی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علی رضا عندلیب مخابرات دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
علی غفاری دانشگاه ازاد تبریز
ولی اله غفاری گروه مهندسی برق، دانشگاه خلیج فارس
سیداصغر غلامیان هیئت علمی/ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
فرزین یغمایی عضو هیات علمی
ماهرخ غنی شایسته هیات عملی/دانشگاه ارومیه
منصور فاتح دانشگاه صنعتی شاهرود
سعید فاضل IUST
افسانه فاطمی 'گروه مهندسی نرم افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان
عبدالحسین فتحی عضو هیات علمی/ گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه رازی
محمود فتحی دانشکده مهندسی کامپیوتر- دانشگاه علم و صنعت
احمد فخاریان دانشیار، دانشکده مهندسی برق، پزشکی و مکاترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
محمد فخارزاده الکترونیک،مهندسی برق، صنعتی شریف، تهران، ایران
محمد فخردانش عضو هیئت علمی دانشگاه
روح الله فدائی نژاد دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
جمشید فریبرز عضو هیئت علمی دانشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت
علیرضا فرجی استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه کاشان
ابراهیم فرجاه عضو هیات علمی / دانشگاه شیراز
حسن فرجی بگتاش استاد/دانشگاه سهند تبریز
ناصر فرج زاده دانشگاه شهید مدنی
محمد فرخی استاد دانشگاه علم وصنعت
سعیده فردوسی عضو هیات علمی دانشگاه شاهرود
علیرضا فریدونیان صنعتی خواجع نصیرالدین طوسی
لیلی فرزین وش عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی برق دانشگاه تبریز
حسن فرسی دانشگاه بیرجند
مرتضی فرسادی عضو هیات علمی / دانشگاه ارومیه
ابراهیم فرشیدی عضو هیات علمی/ دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید فرضی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی رضا فرهادی دانشگاه صنعتی شریف
ذاکرحسین فیروزه دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
جواد فرونچی عضو هیات علمی/دانشگاه تبریز
اصغر فیضی عضو هیات علمی دانشگاه دامغان
محمد رضا فیضی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه تبریز
محمدرضا فیضی درخشی دانشگاه تبریز
علی فلاح دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن فلاح دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ابوالفضل فلاحتی عضو هیات علمی/دانشگاه علم و صنعت
حمید فلقی عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
حامد فهری دانشکده مهندسی برق
رضا قادری دانشیار
نوشین قادری هیات علمی دانشگاه شهرکرد
علی قیاسیان عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه شهرکرد
جمال قاسمی دانشگاه مازندران
حسن قاسمیان یزدی عضو هیات علمی/دانشگاه تربیت مدرس
سعید قاسم زاده هیات علمی/دانشگاه تبریز
رضا قاضی دانشگاه فردوسی مشهد
عادل قاضی خانی هیئت علمی/دانشگاه بین‌المللی امام رضا علیه‌السلام
مهدی قاضی زاده احسایی هیات علمی/دانشگاه زابل
جواد قالیبافان هیئت علمی دانشگاه شاهرود
محسن قاینی هیات علمی/دانشگاه صنعتی سجاد، معاون آموزشی دانشگاه
سحرانه قائمی عضو هیات علمی/دانشگاه تبریز
حمید قدیری مهندسی برق کنترل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران
وحید قدس گروه برق، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
علی اصغر قدیمی استاد یار دانشگده برق دانشگاه اراک و رئیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه اراک
حبیب قربانی نژاد دانشگاه گیلان
هدی قریشی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
گئورک قره پتیان عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدیه قزوینی عضو هیئت علمی بخش مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان
زهرا قطان کاشانی استادیار دانشگاه خواجه نصیر الدین توسی
اسکندر قلی پور هیات علمی اصفهان
رضا قندهاری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی تهران
بهنام قوامی دانشگاه شهید باهنر کرمان
شهریار کابلی دانشگاه صنعتی شریف
ریحانه کاردهی مقدم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
عباس کارگر دانشگاه شهرکرد
مرتضی کازرونی دانشگاه مالک اشتر
رباب کاظمی دانشگاه تبریز- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- گروه مخابرات میدان
محمد حسین کاظمی دانشگاه شاهد
رسول کاظم زاده عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی سهند
محمد کاظمی فرد دانشگاه رازی کرمانشاه
حسین کاظمی کارگر دانشگاه شهید بهشتی
سارنگ کاظمی نیا هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه
محمد کاظمی ورنامخواستی دانشگاه اصفهان
غلامرضا کیانی دانشکده مهندسی فناوریهای نوین دانشگاه تبریز
رضا کیانی نژاد عضو هیات علمی / دانشگاه شهید چمران اهواز
مرجان کائدی گروه مهندسی فناوری اطلاعات - دانشکده مهندسی کامپیوتر - دانشگاه اصفهان
حامد کبریایی School of ECE, College of Engineering, University of Tehran, P.O. Box, 14395-515, Tehran, Iran
حمید رضا کبروی ریاست مرکز تحقیقات مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سید جهانشاه کبودیان دانشگاه رازی کرمانشاه
رضا کی پور عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
عباس کتابی دانشیار مهندسی برق دانشگاه کاشان
سید علی کتان فروش دانشگاه شهید بهشتی
سهیلا کرباسی دانشگاه گلستان
فرید کربلایی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
حمیدرضا کرمی دپارتمان برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
محمد عظیم کرمی عضو هیئت علمی دانشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت
سلمان کریمی گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
شهرام کریمی عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه رازی
علی کریمی استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان
غلامرضا کریمی عضو هیات علمی/ دانشگاه رازی
محمد کریم الدینی هیات علمی
قادر کریمیان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تبریز
جابر کریم پور pashazadeh@tabrizu.ac.ir
علی کریم پور دانشگاه فردوسی مشهد
روح اله کریمزاده عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی
مسعود کریمی قرطمانی دانشگاه دولتی می سی سی پی
محمد رضا کرمی ملایی هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علی کرمی ملائی کنترل دانشیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری
شهره کسایی عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی شریف
شهره کسائی هیات علمی/دانشگاه صنعتی شریف
احمد کشاورز استادیار دانشکده برق، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر ایران
اصغر کشتکار استاد / دانشگاه امام خمینی
هومان کعبی عضو هیات علمی/ دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد کلانتری دانشگاه شهید رجائی
احمد کلهر گروه رباتیک- دانشکده علوم و فنون نوین - دانشگاه تهران
علی کیماسی خلجی دانشگاه خوارزمی
نادر کمجانی هیات علمی/دانشگاه علم و صنعت ایران
فرشید کی نیا استادیار پژوهشکده انرژی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و تکنولوژی پیشرفته کرمان
محمدحسین کهایی هیات علمی/ دانشگاه علم و صنعت ایران
عبدالنبی کوثریان عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
مرجان کوچکی رفسنجانی عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده ریاضی و کامپیوتر
حمیدرضا کوفیگر دانشگاه اصفهان
بهروز کوهستانی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
محسن گیتی زاده دانشگاه صنعتی شیراز
هادی گرایلو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شاهرود
فاطمه گران قراخیلی عضو هیات علمی/ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
فاطمه گران قران عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مسعود گراوانچی زاده عضو هیات علمی/دانشگاه تبریز
خلیل گرگانی فیروزجاه عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
حامد گرگین پور هیئت علمی/دانشگاه خلیج فارس بوشهر
سجاد گلشن نواز استادیار دانشگاه ارومیه
دکتر علی اکبر گلکار عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
سعید گل محمدی هریس عضو هیات علمی/دانشگاه تبریز
سجاد گلوانی عضو هیات علمی/دانشگاه ارومیه
بابک گنجی استاد دانشگاه
مجتبی گندمکار دانشگاه جندی پور دزفول
محمد لاری دانشگاه سمنان
سارا لالی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
افشین لشکرآرا عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
شهریار لطفی هیئت علمی
علی محمد لطیف هیات علمی / دانشگاه یزد
علی ماروسی مدیر گروه برق و کامپیوتر، دانشگاه تربت حیدریه
سمیه ماکوئی هیات علمی
زهرا مبینی گروه مهندسی برق-الکترونیک و مخابرات- دانشکده فنی و مهندسی-دانشگاه شهرکرد- شهرکرد و ایران
محمد رسول مجلی زاده
حامد مجللی مقدم دانشگاه گیلان
کمال محامد پور دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
مریم محبی عضو هیات علمی/دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
رضا محبوبی عضو هیات علمی/ دانشگاه صنعتی سهند
سید سعید محتوی پور عضو هیات علمی/دانشگاه گیلان
سید حسین محسنی ارمکی عضو هیات علمی دانشگاه مالک اشتر
محمود محصل فقهی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
صادق محققی
حمید رضا محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان
رضا محمدی دانشگاه شهید بهشتی
سید محمدعلی محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه باهنر کرمان
سعید محمدی استادیار-دانشگاه سمنان
محمد محمدی دانشگاه شیراز
محمدعلی محمدی دانشگاه شهرکرد
سبحان محمدیان استاد دانشگاه دامغان
محسن محمدیان عضو هیئت علمی دانشگاه باهنر کرمان
مصطفی محمدیان عضو هیات علمی/دانشگاه تربیت مدرس
بهنام محمدی ایواتلو هیات علمی/ دانشگاه تبریز
مجتبی محمدپور مدیر گروه برق و کامپیوتر مجتمع آموزش عالی گناباد
سعید محمدحسینی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رضا محمدخانی استادیار، گروه مهندسی برق، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
لیلی محمد خانلی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
سجاد محمدزاده دانشگاه بیرجند- دانشکده فنی و مهندسی فردوس
محمود محمدطاهری عضو هیات علمی / دانشگاه تهران
حمید محمودیان هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
عطا مخبردوران دانشگاه porto
آرش مختاری عضوو هیات علمی
سیدمحمد مدنی عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد حسین مدنی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
علی میر عضو هیات علمی گروه مهندسی برق دانشگاه لرستان
غلامرضا مرادی دانشیار دانشگاه امیر کبیر
محمد حسن مرادی دانشگاه بوعلی سینا همدان
حسن مرادی چشمه بیگی دانشگاه رازی
امین مرادخانی گروه آموزشی برق قدرت، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
احمد مرادنوری دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
سید مهدی میرایمانی هیات علمی/دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سید حسن میریان دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
رضا مرتضوی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران.
سید سعید اله مرتضوی عضو هیات علمی/ دانشگاه شهید چمران اهواز
سید مازیار میرحسینی مقدم عضو هیات علمی گروه مهندسی برق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی
محمد مردانه هبات علمی/ دانشگاه صنعتی شیراز
سید مسعود میررضایی دانشگاه صنعتی شاهرود
سیدابوالقاسم میرروشندل هیئت علمی دانشگاه گیلان
محمد میرزایی عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
زهرا میرزامومن عضو هیات علمی/دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
موسی مرزبند assistant professor
عبدالله میرطاهری عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
مهتاب میرمحسنی دانشگاه شریف
حسین مروی هیات علمی دانشگاه شاهرود
زهرا مروج هیئت علمی گروه برق دانشگاه سمنان
هدی مشایخی دانشگاه شاهرود
جمال مشتاق دانشگاه دولتی کردستان
بهبود مشعوفی عضو هیات علمی/ دانشگاه ارومیه
علیرضا مشکین مشکین دکتری تخصصی کامپیوتر دانشگاه تهران
سعید مشگینی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
سعید مشهدی عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی شریف
سید اکبر مصطفوی گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه یزد، یزد، ایران
جعفر مصطفوی امجد دانشکده فیزیک- دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
علی اکبر مطیع بیرجندی عضو هیات علمی گروه قدرت دانشکده مهندسی برق
سامیه مطلوب هیئت علمی
سعید مظفری استادیار دانشگاه سمنان
بهزاد مظفری تازه کند دانشگاه تبریز
جلیل مظلوم عضو هیات علمی
کاظم مظلومی عضو هیات علمی / دانشگاه زنجان
بیژن معاونی عضو هسئت علمی- دانشگاه علم و صنعت ایران
علی معرفیان پور هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
امیدرضا معروضی هیات علمی دانشکده برق دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدحسین معطر دانشگاه اراد مشهد، عضو هیئت علمی
مهدی معلم هیات علمی/دانشگاه صنعتی اصفهان
معین معینی اقطاعی دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف
نگین معنوی زاده استادیار دانشگاه خواجه نصیر
ملیحه مغفوری عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد حسین مقامی استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
حمید مقدادی عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
مجید مقدادی عضو هیات علمی/دانشگاه زنجان
محمدناصر مقدسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران
سیدمسعود مقدس تفرشی عضو هیات علمی/دانشگاه خواجه نصیر
ندا مقیم فناوری اطلاعات - دانشگاه اصفهان
نادر مکاری هیت علمی دانشگاه تربیت مدرس
محمد میکائیلی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
محسن منتظری دانشگاه شهید بهشتی
محمدعلی منتظری دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین منتظری کردی استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمد منثوری استادیار/دانشگاه شاهد
محرم منصوری زاده عضو هیات علمی / دانشگاه بوعلی سینا همدان
خلیل منفردی عضو هیات علمی/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
فرزاد مهاجری عضو هیات علمی ورییس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/دانشگاه شیراز
سیدشمس الدین مهاجرزاده عضو هیات علمی/ دانشگاه تهران
مهدی مهدوی دانشیار دانشکده برق و کامپیوتر/ دانشگاه صنعتی اصفهان
ناصر مهدوی طباطبایی سردبیر مجله IJTPE و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی سراج
مهسا مهراد دانشگاه دامغان
زینب موحدی عضو هیات علمی گروه نرم‌افزار و شبکه،‌دانشکده مهندسی کامپیوتر،‌دانشگاه علم و صنعت ایران،‌تهران،‌ایران
مسعود موحدی گروه مخابرات - دانشکده مهندسی برق - دانشگاه یزد - یزد - ایران
سید سجاد موسی پور گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
سید عبدالمجید موسوی گروه الکترونیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
سید کمال الدین موسوی elm o sanat
سید رضا موسوی اقدم گروه آموزشی مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
سید سعید موسوی آنچه پلی عضو هیئت علمی
سید محمدرضا موسوی میرکلائی استاد - دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
میرجواد موسوی نیا عضو هیات علمی/ دانشگاه تبریز
حسین مومنی دانشگاه گلستان
محسن میوه چی گروه مهندسی برق/دانشکده مهندسی/دانشگاه اصفهان- یه
محمد مهدی نایبی عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی شریف
علی نادیان دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده فضای مجازی
پیمان نادری دانشگاه رجایی تهران
علی نادری دانشگاه صنعتی کرمانشاه
مرجان نادران طحان استادیار گروه مهندسی کامپیوتر-دانشگاه شهید چمران اهواز
محسن نیاستی دانشگاه سمنان
بابک ناصرشریف استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
اسلام ناظمی عضو هیات علمی/دانشگاه شهید بهشتی
احسان نامجو دانشگاه شهید چمران- دانشکده مهندسی برق
فرهاد نامداری دانشگاه لرستان
وحید نائینی گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
عبدالرضا نبوی عضو هیات علمی/ دانشگاه تربیت مدرس
علی نبوی نیاکی دانشگاه تورنتو کانادا
احسان نجفی دانشگاه صنعتی قم
حمیدرضا نجفی دانشگاه بیرجند
مجدالدین نجفی دانشگاه صنعتی اصفهان استادیار پژوهشکده اویونیک
سجاد نجفی روادانق عضو هیات علمی / دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مریم نجیمی استادیار گروه برق-مخابرات دانشگاه علم و فناوری مازندران
مهدی نیرومند عضو هیات علمی/دانشگاه اصفهان
محمد نصیری عضو هیئت علمی - دانشگاه بوعلی سینا همدان
شهرام نصرتی عضو هیات علمی/ دانشگاه صنعتی قم
زهرا نصیری قیداری دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
حسین نظام ابادی پور استاد بخش مهندسی برق - دانشگاه شهید باهنر کرمان
فخرالدین نظری رییس دانشکده مهندسی فناوری های نوین دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
مصطفی نظری دانشگاه صنعتی شاهرود
داریوش نظرپور عضو هیات علمی/دانشگاه ارومیه
وحیدرضا نفیسی هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
محمدمهدی نقش عضو هیأت علمی- دانشگاه صنعتی اصفهان
امین نیک انجام دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
امیرعلی نیکخواه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی/عضو هیئت علمی
سعید نیک مهر دانشیار- دانشگاه تبریز
محمدعلی نکویی عضو هیات علمی/ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
امیرحسین نیکوفرد کنترل دانشکده مهندسی برق، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
مرتضی نیکوقدم گروه کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه امام رضا (ع)، مشهد، ایران
علیرضا نمدمالان دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
علی نهاوندی دانشگاه ملایر
صیاد نوجوان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز
صیاد نوجوان گروه آموزشی مهندسی برق، دانشگاه بناب، بناب، ایران
توحید نوری گروه مهندسی برق ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری ، ایران
مینا نوری هیات علمی
یونس نوراللهی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
جواد نوری نیا عضو هیات علمی / دانشگاه ارومیه
زین العابدین نوروزی عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
رضا نوروزیان عضو هیات علمی/دانشگاه زنجان
مهدی نوشیار دانشگاه محقق اردبیلی
مجید هارونی عضو هیات علمی تمام وقت
ستار هاشمی دانشگاه شیراز
سید امیر هاشمی عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق الکترونیک
فرزاد هاشم زاده عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
مهدی هاشم زاده استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
محمدناصر هاشم نیا هیئت علمی/دانشگاه آزاد مشهد
رمضان هاونگی دانشگاه بیرجند
محمد هجری دانشگاه صنعتی سهند
احد هراتی هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد صادق هل فروش دانشیار
محمد مهدی همایونپور هیات علمی دانشکده کامپیوتر- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا همتی عضو هیات علمی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
سیروس همتی هیات علمی - دانشگاه صنعتی کرمانشاه
محمداسماعیل همدانی گلشن عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی اصفهان
بابک هنربخش دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید بهشتی
زهیر هوشی
رحمت اله هوشمند دانشگاه اصفهان
نسترن واثق دانشگاه رجایی
هاشم واجد سمیعی دانشگاه علم و صنعت
حمید واحد دانشکده مهندسی فناوریهای نوین، دانشگاه تبریز
ابوالفضل واحدی دانشگاه علم و صنعت
احسان واحدی دانشگاه امیر کبیر
الهه واعظ پور پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
بهروز وحیدی دانشگاه امیرکبیر
مجتبی وحیدی اصل استاد دانشگاه
مهدی وحیدی پور هیات علمی دانشگاه کاشان
وحید وحیدی نسب دانشگاه شهید بهشتی- پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
حسین یوسفی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
صالح یوسفی عضو هیات علمی/دانشگاه ارومیه
موسی یوسفی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
توحید یوسفی رضایی عضو هیئت علمی گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه تبریز
هادی ولادی هضو هیات علمی/دانشگاه تبریز
مجید ولی زاده دانشگاه ایلام