دوره و شماره: دوره 47، شماره 2 - شماره پیاپی 80، شهریور 1396، صفحه 355-803 
اینورتر جدید چندسطحی سه‌فاز هیبریدی بهبودیافته

صفحه 551-562

سعید سعیدآبادی؛ امین اشرف‌گندمی؛ سیدحسین حسینی؛ مهران صباحی


افزایش ناحیه جذب سیستم‌های دینامیکی افاین غیرخطی

صفحه 785-790

مهدی یدی‌پور؛ فرزاد هاشم‌زاده؛ مهدی برادران‌نیا؛ محمدعلی بادامچی‌زاده