ساختاری جدید مبتنی بر نظریه بازی استکلبرگ جهت مشارکت خرده‌فروشان در مدیریت تراکم بر‌اساس سیگنال‌های اقتصادی اپراتور مستقل بازار

نویسندگان

همدان - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده مهندسی

چکیده

هدف این مقاله ارائه راه‌حلی جهت مدیریت تراکم از طریق تقویت همکاری بین اپراتور مستقل بازار (ISO)و خرده‌فروشان در اجرای پاسخ‌گویی بار است که در مقالات کم‌تر مورد بررسی قرارگرفته است. تقویت این همکاری از طریق سیگنال‌های اقتصادی انجام می‌شود که ISO برای خرده‌فروشان ارسال می‌کند تا آن‌ها بر‌اساس این سیگنال‌ها جهت کاهش بارشان از طریق تجمیع‌کنندگان پاسخ‌گویی بار (DRA1s) اقدام کنند. جهت مدل‌سازی رفتار شرکت‌کنندگان در پاسخ‌گویی بار، از تئوری بازی‌ استکلبرگ استفاده می‌شود که در آن خرده‌فروشان به‌عنوان بازیکن‌های پیشرو، بر اساس سیگنال‌های اقتصادی ISO مقادیر کاهش تقاضا و قیمت خرید پاسخ‌گویی بار را مشخص می‌کنند و DRAs به‌عنوان بازیکن‌های پیرو جهت بیشینه کردن سودشان بر اساس استراتژی خرده‌فروشان، باهم رقابت می‌کنند. همچنین جهت مشخص کردن تأثیر پاسخ‌گویی بار هر باس بر کاهش تراکم شبکه، مفهوم "الاستیسیته تراکم" تعریف‌ شده و در محاسبه منفعت خرده‌فروشان استفاده می‌شود. نهایتاً عملکرد روش پیشنهادی برای یک سیستم قدرت و در سناریوهای مختلف بررسی می‌شود که نتایج نشان از کار آیی روش پیشنهادی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Novel Game-Theoretic Framework for Recos Participation in Congestion Management Based on Economical Signals of ISO

نویسندگان [English]

  • M. H. Moradi
  • A. R. Reisi
Faculty of Engineering, University of Bu Ali Sina, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to address a shortfall in the literature in dealing with the congestion management problem through reinforcing a collaboration between ISO and Recos in implementing the DR program. Such reinforcement is developed based on defining some important economic signals which ISO submits to Recos for demand reduction when dealing with DRAs. A Stackelberg game is used to design a DR trade among Recos and DRAs, where Recos act as leaders, determining the values of demand reduction based on economical signals of ISO. DRAs as the follower of the game will compete based on Recos's strategy for maximizing their profits. In order to define the DR impact of each bus on congestion alleviation, the congestion elasticity concept is introduced and used in the Recos profit calculations.The performance of the proposed method is evaluated by using a test power system in different scenarios.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Congestion management
  • demand response
  • recos
  • market mechanism