یک روش مبتنی بر سیستم ایمنی مصنوعی جهت دفاع در برابر حملات کرم‌چاله در شبکه‌های موردی سیار

نویسندگان

1 اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی - گروه مهندسی کامپیوتر

2 تهران - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده

شبکه‌های موردی سیار، شبکه‌های بدون ساختاری هستند که در آن گره‌ها به‌شکل بی‌سیم باهم ارتباط برقرار می‌کنند؛ اما این شبکه‌ها با نگرانی‌های امنیتی جدی که ریشه در بی‌سیم بودن کانال دارد، مواجه‌اند. یکی از این نگرانی‌ها حمله کرم‌چاله هست. حمله کرم‌چاله به‌عنوان یک حمله ماهرانه تلقی می‌شود که در آن دو مهاجم فعال با ایجاد یک تونل خصوصی مجازی، جریان عادی حرکت پیام‌ها را اتصال کوتاه می‌کنند و با این روش دو گره غیر مجاور را به‌عنوان گره‌های همسایه معرفی می‌کنند. به‌این‌ترتیب مسیر عبوری از این گره‌ها به‌عنوان کوتاه‌ترین مسیر ممکن بین مبدأ و مقصد تلقی می‌شود. نتیجه این است که کل بسته‌ها به این مسیر هدایت می‌شوند و لذا ممکن است توسط این گره‌های مهاجم حذف شوند. در این مقاله، جهت طراحی مکانیسم دفاعی در برابر حملات کرم‌چاله، از سیستم ایمنی بدن انسان الهام گرفته‌شده است. در نگاشت انجام‌شده مسیرهای ناامن معادل آنتی‌ژن در نظر گرفته می‌شود که توسط الگوهای آموزش‌یافته مبتنی بر آنتی‌بادی کشف و از چرخه مسیریابی خارج می‌شوند. نتایج حاصل از شبیه‌سازی در محیط شبیه‌ساز NS-2 نشان می‌دهد که کارایی الگوریتم دفاعی پیشنهادی که (WAAIS (Defense Against Wormhole Attack using Artificial Immune System نام‌گذاری شده است، از نقطه‌نظر نسبت تحویل بسته، نرخ بسته‌های حذف‌شده توسط مهاجمین و میانگین تأخیر انتها به انتها، در مقایسه با روش‌های WormPlanar و AODV از کارایی بالاتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Artificial Immune System based Method for Defense against Wormhole Attack in Mobile Adhoc Networks

نویسندگان [English]

  • S. Jamali 1
  • R. Fotohi 1
  • M. Analoui 2
1 Department of Computer Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Department of Computer Engineering, Iran University of Science and Technology (IUST), Tehran, Iran
چکیده [English]

Mobile ad hoc networks (MANETs) are structure-less networks in which the mobile nodes are communicate wirelessly with each other’s. This wireless channel makes the MANETs vulnerable against different types of attacks. Wormhole is one of these attacks, according to which, two active attackers create a virtual private communication tunnel; reduce message normal stream and pretend two non-neighbored nodes as neighbors. In this way, the path between these two nodes is pretended as the shortest possible route between the source and the destination. Thus, all data packets passing through this route can be eliminated by these attacker nodes. This paper inspires from human immune system to design a defense mechanism against wormhole attack, called WAAIS (Wormhole Attack Artificial Immune System). In this proposed mapping, all unsecure routes, are considered as antigen. These unsecure routes are recognized by some rules, which are considered as antibody. The simulation results show that WAAIS outperforms WormPlanar and AODV in terms of packet delivery rate, average end-to-end delay and drop packets rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • WAAIS
  • Artificial Immune System
  • Wormhole attack
  • Mobile Ad-Hoc Networks (MANETs)