مدل‌سازی تأثیر حضور ترانسفورماتور یدکی بر قابلیت اطمینان مجموعه‌ای از پست‌های فوق‌توزیع

نویسندگان

1 بهشهر - دانشگاه علم و فناوری مازندران - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

2 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده

با به‌وجود آمدن صنایع بسیار حساس و افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌ها در این صنایع، ارزش اقتصادی برق روزبه‌روز بیش‌تر شده و درنتیجه زیان‌های واردآمده بر مصرف‌کنندگان ناشی از قطعی‌های موقت یا دائم انرژی الکتریکی افزایش چشم‌گیری یافته است. یکی از دلایل قطعی انرژی الکتریکی وقوع خطا در ترانسفورماتورهای قدرت است. استفاده از ترانسفورماتورهای یدکی، یکی از پرکاربردترین روش‌ها در بهبود قابلیت‌اطمینان انرژی تحویلی به مشترکان است. در این مقاله مدل مارکوف جدیدی برای مطالعه تأثیر حضور یک ترانسفورماتور یدکی بر قابلیت‌اطمینان شبکه‌ای مرکب از تعدادی پست هر یک شامل دو ترانسفورماتور با ظرفیت‌های دلخواه ارائه شده است. در مدل ارائه‌شده، نشان داده شده است که ظرفیت بهینه ترانسفورماتور یدکی تابعی از درصد بارگذاری پست‌های منطقه و اختلاف ظرفیت بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین ترانسفورماتور نصب‌شده در مجموعه پست‌ها است. جهت مطالعه قابلیت‌اطمینان شبکه از شاخص مقدار انتظاری انرژی تأمین‌نشده استفاده شده است. مدل ارائه‌شده به یک شبکه در استان مازندران با 84 پست فوق‌توزیع اعمال و اثر وجود ترانسفورماتور یدکی با ظرفیت‌های مختلف بر قابلیت‌اطمینان شبکه و کل هزینه تحمیل‌شده به شرکت برق مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین با انجام تحلیل حساسیت، تأثیر تغییرات مقدار ارزش اقتصادی برق بر خسارت شرکت‌های برق، ناشی از خروج ترانسفورماتور مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Impact of Spare Transformer on a Set of Subtransmission Substations Reliability

نویسندگان [English]

  • M. R. Shariati 1
  • I. Ahmadi 1
  • T. Barforoshi 2
1 Faculty of Electrical and Computer Engineering, Mazandaran University of Science and Technology, Behshahr, Iran
2 Faculty of Electrical and Computer Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
چکیده [English]

Due to developing sensitive industries and increasing investments in these industries, the economic value of electricity has increased and therefore loss incurred to consumers has significantly increased by temporary and permanent outages. Failure of power transformer cause interruption of electricity services. Use of spare transformers is one of the most important approach to improve reliability of energy supplied to consumers. In this paper, a new Markov model is proposed to study impacts of a spare transformer on reliability of a network comprising of a number of two-transformer substations. In proposed model, it is demonstrated that the optimal capacity of spare transformer in an area is affected by both maximum loading percentage of substations in that area and the difference between the maximum and the minimum capacity of transformers in the area. Here, the expected energy not supplied (EENS) is used as the reliability index. A practical network in Mazandaran province consisting of 84 substations is selected and impacts of spare transformers with various capacities on system reliability and the related costs are studied. Moreover, the effects of value of lost load (VOLL) variations on utilities’ cost, caused by transformer outage, are investigated via sensitivity analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subtransmission substations
  • spare transformer
  • Markov models
  • expected energy not supplied