منابع تغذیه بدون وقفه دوتبدیله قابل انعطاف

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس تهران - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده

افزایش ظرفیت منبع تغذیه‌ بدون وقفه دوتبدیله در پاسخ به افزایش بار با تعویض UPS یا موازی‌سازی امکان‌پذیر است که موجب تحمیل هزینه می‌شود. در این مقاله روشی برای افزایش ظرفیت سامانه UPS دوتبدیله پیشنهاد می‌شود. این روش بدون تحمیل هزینه قابل‌توجه، توان UPS را به دو برابر افزایش می‌دهد. این روش بر تغییر پیکربندی UPS دوتبدیله استوار است. در آرایش پیشنهادی علاوه بر اینکه ظرفیت جبران اختلالات شبکه و بار افزایش یافته است، به‌هنگام قطع شبکه توان بار میان دو مبدل تقسیم می‌شود. همچنین این تغییر آرایش علاوه بر افزایش توان سامانه، ویژگی‌های مثبت آرایش دوتبدیله را در جبران‌سازی اختلالات بار و شبکه نیز حفظ می‌کند. این امر با استفاده از شبیه‌سازی رفتار UPS تغییر آرایش داده‌شده نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Flexible Double Conversion Uninterruptible Power Supply

نویسندگان [English]

  • S. R. Movahhed Ghodsinya
  • A. Yazdian
  • M. Mohamadian
Faculty of Electrical and Computer Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

By increasing the load of the double conversion uninterruptible power supply, their nominal power should increase, this could happen through paralleling of other UPS or changing the current one, which both of these have a cost effect. In this paper a new method for increasing the nominal power of the double conversion UPS is proposed, which could increase the UPS power up to 200%. This method is based on reconfiguration of the mentioned UPS. This proposed configuration not only could compensate the load and network perturbation during normal operation, but also in the absence of the network the two inverter could handle the load with each other.  The proposed method is validate through simulation results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Double conversion UPS
  • inverter paralleling
  • power quality
  • increase nominal power