راهنمای نویسندگان

قابل توجه نویسندگان محترم

 طبق تصمیم هیئت تحریریه، نویسنده مسئول (ارسال‌کننده مقاله) الزاماً می‌بایست از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی یا مؤسسات آموزش عالی با مرتبه علمی حداقل استادیاری باشد. در غیر این‌صورت، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز از پذیرش و بررسی مقاله معذور خواهد بود.

 

 مؤلفان مقاله ملزم به رعایت کامل وظایف و مسئولیت‌های نویسندگان بر اساس «اصول اخلاقی انتشار مقاله» در مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز می‌باشند.

 

موضوع مقاله ارسالی باید در حیطه یکی از عناوین پژوهشی مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز باشد. برای اطلاع از زمینه‌های تخصصی تحت پوشش مجله به لینک «اهداف و چشم‌انداز» مراجعه نمایید.

 

 مقاله ارسالی باید عیناً بر اساس فایل الگوی مجله، تدوین و تنظیم شده باشد. بدین‌منظور توصیه می‌شود که فایل الگوی مجله را از جدول پایین همین صفحه دانلود کنید و محتوای مقاله را در همان فایل، تایپ نمایید. شایان ذکر است تیم مدیریت داخلی مجله، مقالات فرستاده‌شده‌ای را که هرگونه مغایرتی از لحاظ نگارش (به‌خصوص در فرمت مراجع، نوشتار فرمول‌ها و روابط، سبک‌های تعریف‌شده، اندازه فونت‌ها و …) با فایل الگوی مجله داشته باشند؛ قبل از ورود به فرآیند داوری به نویسندگان محترم باز خواهد گرداند تا با فایل الگوی مجله به‌طور کامل تطبیق دهند و سپس، مجدداً ارسال نمایند.

 

تبصره: فایل فونت‌های صحیح و قابل قبول مجله، در جدول پایین این صفحه قرار داده شده است. توصیه می‌شود فونت‌های استاندارد را از این جدول، دانلود و قبل از شروع به تایپ مقاله، از طریق پانل کنترلی سیستم عامل ویندوز نصب کنید.

 

 نویسندگان محترم ابتدا بایستی در سامانه «ارسال مقاله» ثبت‌نام کنند و پس از ورود به سامانه از طریق حساب کاربری خود، اقدام به فرستادن مقاله نمایند. لازم است موارد زیر در حین ارسال مقاله رعایت شود:

 

الف) در ارسال اولیه، بایستی فایل اصلی مقاله (با هر دو فرمت word و pdf) و فرم واگذاری تکمیل‌شده و امضاءشده (فرم شماره یک)، که فایل آن از جدول پایین همین صفحه قابل دریافت است، (فقط با فرمت pdf) آپلود گردد. به‌طور خلاصه، لازم است در ارسال اولیه مقاله، فقط سه فایل به‌شرح زیر بارگذاری شوند:

 

— فایل اصلی مقاله با فرمت word یعنی «TJEE-yy-mm-dd.docx» (از طریق گزینه «فایل اصل مقاله» در فرآیند ارسال مقاله اولیه)

 

— فایل اصلی مقاله با فرمت pdf یعنی «TJEE-yy-mm-dd.pdf» (از طریق گزینه «فایل‌های تکمیلی/اضافی» در فرآیند ارسال مقاله اولیه)

 

— فرم شماره یک (فرم واگذاری) پس از تکمیل و امضاء با فرمت pdf یعنی «Copyright-yy-mm-dd.pdf» (از طریق گزینه «فایل‌های تکمیلی/اضافی» در فرآیند ارسال مقاله اولیه)

 

تبصره یک: با توجه به توضیحات مندرج در فایل الگوی مجله، شکل‌ها و جدول‌های مقاله باید در همان فایل اصلی و در مکان مناسب آورده شوند. بنابراین، از بارگذاری فایل‌های مربوط به شکل‌ها و جدول‌ها به‌صورت جداگانه اکیداً اجتناب گردد. به‌عبارت دیگر، در فیلدهای «تصویر»، «جدول»، «تازه‌های تحقیق»، «چکیده تصویری» و «فایل‌های Tex/Latex» نباید هیچ فایلی آپلود شود.

 

تبصره دو: لازم است فرم واگذاری (فرم شماره یک)، که به‌صورت یک فایل word در جدول پایین این صفحه قرار گرفته است، دانلود و در همان فایل word تکمیل گردد. (همه نوشته‌ها تایپ شوند.) سپس فرم تکمیل‌شده، پرینت و توسط نویسنده مسئول امضاء شود. در نهایت، فرم امضاءشده با فرمت pdf اسکن و از طریق گزینه «فایل‌های تکمیلی/اضافی» ارسال گردد. از فرستادن این فایل در فرمت word جداً خودداری شود.

 

تبصره سه: فایل‌های مربوط به مقاله (هم نسخه word و هم نسخه pdf) در هر مرحله‌ای (اعم از ارسال اولیه مقاله یا ارسال نسخه‌های بازنگری‌شده) باید با نام TJEE-yy-mm-dd ذخیره و ارسال گردند که در آن، منظور از yy-mm-dd تاریخ ارسال فایل به «هجری شمسی» است. مثلاً اگر نویسنده مسئول، فایل‌ها را در تاریخ «اول مهرماه سال 1395» ارسال می‌کند؛ باید فایل‌های word و pdf را به‌ترتیب با نام‌های «TJEE-95-07-01.docx» و «TJEE-95-07-01.pdf» بارگذاری نماید. همچنین، نام فایل pdf فرم واگذاری باید به‌فرم «Copyright-yy-mm-dd.pdf» ذخیره شود که در آن نیز، منظور از yy-mm-dd تاریخ ارسال فرم واگذاری به «هجری شمسی» است.

 

تبصره چهار: فایل‌های word ارسالی به مجله در هر مرحله‌ای (اعم از ارسال اولیه مقاله یا ارسال نسخه‌های بازنگری‌شده) باید با فرمت «docx» ذخیره گردند. بنابراین، لازم است تا از ارسال فایل‌های word به مجله در فرمت «doc»، اکیداً خودداری شود.

 

ب) داوران معرفی‌شده از طرف نویسنده مسئول در ارسال اولیه مقاله، لزوماً می‌بایست از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی یا مؤسسات آموزش عالی داخلی با مرتبه علمی حداقل استادیاری باشند.

 

ج) در ارسال‌های بعدی مقاله (پس از انجام «بازنگری کلی»)، علاوه بر فایل اصلی مقاله (فایل اصلاح‌شده)، فایلی با عنوان «پاسخ به نظرات داوران» در فرمت word تهیه گردد و در آن، به همه نظرات و پیشنهادهای داوران مقاله، پاسخ داده شود و نحوه اعمال تغییرات مد نظر داوران و سردبیر مجله در محتوای مقاله تشریح گردد. دقت شود که این فایل باید با همان فونت‌ها و سبک‌های تعریف‌شده در الگوی مجله تدوین گردد؛ با این تفاوت که همه متن آن به صورت تک‌ستونی، تایپ و فاصله بین سطرها روی سایز 1.5 تنظیم شود. سپس، این فایل به فرمت pdf تبدیل و به‌همراه نسخه اصلاح‌شده مقاله، ارسال گردد. به‌طور خلاصه، لازم است در ارسال‌های بعدی مقاله (پس از انجام «بازنگری کلی»)، فقط سه فایل به‌شرح زیر بارگذاری شوند:

 

— فایل اصلی اصلاح‌شده مقاله با فرمت word یعنی «TJEE-yy-mm-dd.docx» که در این فایل، اصلاحات و تغییرات انجام‌شده در محتوای مقاله «نسبت به نسخه قبلی»، باید با رنگ زرد Highlight (برجسته) شوند. (از طریق گزینه «فایل اصل مقاله» در فرآیند ارسال مقاله بازنگری‌شده)

 

— فایل اصلی اصلاح‌شده مقاله با فرمت pdf یعنی «TJEE-yy-mm-dd.pdf» که در این فایل نیز، اصلاحات و تغییرات انجام‌گرفته در محتوای مقاله «نسبت به نسخه قبل از آن»، باید با رنگ زرد Highlight (برجسته) شوند و در صورت لزوم، توضیحات لازم در خصوص این تغییرات با درج Comment (اظهار نظر) در محل مناسب از فایل pdf ارائه شود. (از طریق گزینه «فایل‌های تکمیلی/اضافی» در فرآیند ارسال مقاله بازنگری‌شده)

 

— فایل «پاسخ به نظرات داوران» یعنی «Replies-yy-mm-dd.pdf» که این فایل باید طبق توضیحات فوق‌الذکر تهیه شود و فقط با فرمت pdf ارسال گردد. (از طریق گزینه «فایل‌های تکمیلی/اضافی» در فرآیند ارسال مقاله بازنگری‌شده)

 

تبصره: در صورتی که «بازنگری جزئی» در مقاله انجام گرفته است، کافی است تا فقط دو فایل نخست فوق‌الذکر (فایل‌های اصلی اصلاح‌شده مقاله در فرمت‌های word و pdf) در سیستم، بارگذاری گردند؛ یعنی در این حالت، نیازی به آپلود فایلی تحت عنوان «پاسخ به نظرات داوران» نیست.

 

 فایل‌های مربوط به الگوی تهیه مقاله، فرم واگذاری (فرم شماره یک) و فونت‌های صحیح مجله از جدول زیر قابل دانلود هستند:

 

ردیف

فایل

توضیحات

تاریخ آخرین به‌روزرسانی

1

Farsi Format.docx

 فایل الگوی نگارش مقاله فارسی برای مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز

1400-10-01

2

Farsi Format.pdf

 فایل الگوی نگارش مقاله فارسی

1400-10-01

3

Copyright Form 1

 فایل فرم واگذاری مقاله (فرم شماره یک)

1400-10-01

4 English Format.docx   فایل الگوی نگارش مقاله انگلیسی docx
 1400-9-30
 5

 English Format.pdf

  فایل الگوی نگارش مقاله انگلیسی pdf 1400-9-30

  

پرداخت هزینه های انتشار مقاله

پرداخت اینترنتی

پذیرش نهایی، چاپ و نمایه سازی مقالات قبول شده تنها منوط به پرداخت هزینه انتشار مقاله می باشد. هزینه انتشار برای نویسندگان داخل کشور , برای مقالات حداکثر تا 12 صفحه برای مقالات فارسی و 10 صفحه برای مقالات لاتین ، مبلغ  ششصد هزار تومان است که باید پس از پذیرش نهایی مقاله به صورت اینترنتی از طریق آدرس https://portal.tabrizu.ac.ir/payment پرداخت و رسید آن به  آدرس ایمیل مجله ارسال گردد.

توجه بفرمایید که در این فرم، واحد دانشکده، گزینه "کتابخانه مرکزی" و نوع درآمد ، گزینه "مهندسی برق دانشگاه تبریز" انتخاب شود.