مدل‌سازی ماشین القایی روتور سیم‌پیچی شده با اثر اشباع از طریق مدارمعادل مغناطیسی تعمیم‌یافته

نویسنده

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران - دانشکده مهندسی برق

چکیده

در این مقاله، مدل‌سازی ماشین القایی روتور سیم‌پیچی شده با استفاده از مدار معادل مغناطیسی تعمیم‌یافته انجام‌شده است. به‌طورکلی درروش مدار معادل مغناطیسی دودسته معادلات، مشتمل بر معادلات دیفرانسل خطی (مربوط به بخش الکتریکی) و معادلات جبری غیرخطی (مربوط به بخش‌های مغناطیسی هسته) وجود دارد که در مقالات مختلف برای مدل‌سازی ماشین از این طریق، به‌طور جداگانه بررسی‌شده است. چنین روشی سبب پیچیده شدن مدل‌سازی گردیده و در برخی حالات نیز سبب از دست دادن بخشی از رفتار دینامیکی ماشین می‌شود. در این مقاله، پس از تبدیل معادلات دیفرانسیل موجود از طریق روش انتگرال‌گیری ذوزنقه‌ای و ترکیب آن با معادلات جبری، یک دسته معادلات جبری غیرخطی از طریق روش نیوتن-رافسون حل‌شده که این فن به‌عنوان نوآوری این تحقیق معرفی می‌گردد. روش ارائه‌شده برای یک ماشین با انواع تعداد شیار در روتور و استاتور، تعداد قطب دلخواه، نوع و تعداد لایه‌های سیم‌پیچی مختلف و همچنین منحنی مغناطیس شوندگی دلخواه، معرفی گردیده و برای مدل‌سازی سایر انواع ماشین‌های الکتریکی نیز قابل‌تعمیم خواهد بود. درنهایت، مدل معرفی‌شده طریق شبیه‌سازی المان محدود، اعتبارسنجی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Wound Rotor Induction Machine Modeling with Saturation Effect using Modified Magnetic Equivalent Circuit

نویسنده [English]

  • P. Naderi
Faculty of Electrical Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, wound rotor induction modeling has been presented by modified Magnetic-Equivalent-Circuit (MEC). Generally, there are two separate sets of equations which are differential equations (relative to electrical part) and nonlinear algebraic equations (relative to core’s magnetic parts) which were solved separately in previous works. This caused to ambiguous manner and some of dynamic behaviors may be loss. In this paper the differential equations are converted to algebraic equations by trapezoidal method and a set of nonlinear equation are solved by Newton-Raphson technique. This manner is introduced as the paper novelty. Proposed manner is capable to modeling of a wound rotor machine with given slot and poles number and also arbitrary magnetization curve. Moreover, another machine types could be modeled by proposed method. Finally, performed validation by Finite-Element-Method shows the effectiveness of proposed method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trapezoidal integration method
  • saturation effect
  • wound rotor induction machine
  • magnetic equivalent circuit