اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم‌انداز مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز (TJEE Aims and Scope)

هدف اصلی از انتشار مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، نشر آخرین دستاوردهای پژوهشگران در زمینه تمامی گرایش‌های تخصصی مهندسی برق (الکترونیک، قدرت، کنترل، مخابرات، مهندسی پزشکی – بیوالکتریک، مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و …) می‌باشد. سایر اهداف این مجله عبارتند از:

• ارتقای سطح علمی و فنی متخصصان جامعه؛

• گسترش مرزهای دانش و فناوری؛

• برقراری ارتباط بین مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی منطقه‌ای؛

• انتشار و انتقال یافته‌های علمی و فنی مراکز آموزشی و پژوهشی به‌ویژه یافته‌های اساتید، دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری و نیز دستاوردهای متخصصان صنایع گوناگون در زمینه موضوعات مجله؛

• کمک مؤثر در حل مسائل پیچیده علمی و فنی صنایع و مراکز پژوهشی مرتبط در سطح منطقه‌ای و کشوری.

در این راستا از کلیه پژوهشگران، متفکران و مبتکرین دعوت می‌شود تا برای تحقق اهداف یادشده، مقالات پژوهشی اصیل خود را در همه شاخه‌های اصلی و فرعی مهندسی برق – که در ذیل این پاراگراف به‌تفصیل نام برده خواهند شد – به زبان فارسی تهیه کنند و از طریق سامانه «ارسال مقاله»، به‌صورت آنلاین ارسال نمایند. مقاله‌های رسیده با توجه به معیارهایی چون اهمیت موضوع، نوآوری، کاربردی بودن، گستردگی و فراگیری، کیفیت نگارش، چگونگی تجزیه و تحلیل مطالب، ارائه و تحلیل نتایج به‌دست‌آمده، پس از داوری توسط داوران متخصص در موضوع مقاله، در هیئت تحریریه مطرح و در مورد قبول یا رد آن تصمیم‌گیری خواهد شد. مقاله ارسال‌شده نباید قبلاً در هیچ‌کدام از مجلات داخل یا خارج، ارائه و یا منتشر شده باشد. هرگونه مسئولیت در خصوص بدیع بودن، محتوا و نتایج علمی و فنی مقالات به‌عهده نویسندگان مقاله خواهد بود.

زمینه‌های تخصصی مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز شامل موضوعات زیر است، هرچند که فقط به آن‌ها محدود نمی‌شود:

 

• مهندسی برق – الکترونیک (Electronics)

 الکترونیک خطی و غیرخطی (Linear and nonlinear electronics)

 مدارهای منطقی و طراحی دیجیتال (Logical circuits and digital design)

 آرایه‌های دریچه‌ای برنامه‌پذیر میدانی (FPGA: Field-programmable gate array)

 ریزپردازنده‌ها (Microprocessors)

 مدارهای مجتمع آنالوگ (Analog integrated circuits)

 مدارهای مجتمع دیجیتال (Digital integrated circuits)

 مدارهای مجتمع فرکانس‌بالا (RF integrated circuits)

 سیستم‌های نانوالکترونیک (Nanoelectronic systems)

 مهندسی مکاترونیک (Mechatronics)

 سیستم‌های میکروالکترومکانیکی (MEMS: Microelectromechanical systems)

 سیستم‌های نانوالکترومکانیکی (NEMS: Nanoelectromechanical systems)

 ادوات نیمه‌هادی نقطه‌کوانتومی (Semiconductor quantum dot devices)

 ریزساخت (Microfabrication)

 الکترونیک نوری (Optical electronics)

 فیبر نوری (Optical fiber)

 شبکه‌های نوری (Optical networks)

 حسگرهای نوری (Optical sensors)

 ریزسیستم‌های نوری (Optical MEMS)

 لیزر (LASER: Light amplification by stimulated emission of radiation)

 سیستم‌های نانوفوتونیک (Nanophotonic systems)

 سلول‌های خورشیدی ترکیبی (Hybrid solar cells)

 

• مهندسی برق – قدرت (Power Electric Engineering)

 بازار برق (Power market)

 برنامه‌ریزی سیستم‌های انرژی الکتریکی (Power system planning)

 مدیریت تقاضا در سیستم‌های انرژی الکتریکی (Demand side management)

 سیستم‌های توزیع انرژی الکتریکی (Electrical energy distribution systems)

 خطوط انتقال انرژی الکتریکی (Electrical transmission lines)

 شبکه‌های توزیع برق هوایی (Overhead power distribution networks)

کاربرد روش‌های بهینه‌سازی در سیستم‌های قدرت (Application of optimization methods in power systems)

 قابلیت اطمینان در سیستم‌های قدرت (Reliability in power systems)

 حفاظت سیستم‌های قدرت (Power system protection)

 حالات گذرای سیستم‌های قدرت (Power system transients)

 دینامیک سیستم‌های قدرت (Power system dynamics)

 تجدید ساختار در سیستم‌های قدرت (Restructured power systems)

 طراحی ایستگاه‌های فرعی فشاربالا (HV substations design)

 ریزشبکه‌ها (Microgrids)

 تولید پراکنده (Distributed generation)

 انرژی‌های نو و تجدیدپذیر (New and renewable energies)

 توربین‌های بادی (Wind turbines)

 کیفیت توان (Power quality)

 الکترونیک قدرت (Power electronics)

 تحلیل و کنترل مبدل‌های الکترونیک قدرت (Analysis and control of power electronic converters)

 مبدل‌های ماتریسی (Matrix converters)

 مبدل‌های چندسطحی (Multilevel converters)

 سیستم‌های الکترومغناطیس خطی (Linear electromagnetic systems)

 ماشین‌های الکتریکی و درایو (Electrical machines and drives)

 تشخیص خطا در ماشین‌های الکتریکی (Fault diagnosis in electrical machines)

 خودروهای الکتریکی و هیبرید (Electric and hybrid vehicles)

 راه‌آهن برقی (Electrical railway)

 

• مهندسی برق – کنترل (Control Engineering)

 سیستم‌های کنترل خطی و غیرخطی (Linear and nonlinear control systems)

 سیستم‌های کنترل پیشرفته (Modern control systems)

 سیستم‌های کنترل دیجیتال (Digital control systems)

 کنترل بهینه (Optimal control)

 کنترل مقاوم (Robust control)

 کنترل هوشمند (Intelligent control)

 کنترل پیش‌بین و تطبیقی (Predictive and adaptive control)

 کنترل چندمتغیره (Multivariable control)

 کنترل پروژه (Project control)

 کنترل فرآیند (Process control)

 کنترل سازه‌های ساختمانی (Control of structures)

 کنترل‌کننده‌های منطقی برنامه‌پذیر (PLCs: Programmable logical controllers)

 کنترل‌کننده‌های صنعتی و ابزاردقیق (Industrial controllers and instrumentation)

 مدل‌سازی سیستم‌ها (System modelling)

 پایدارسازی سیستم‌ها (System stabilizing)

 شناسایی سیستم‌ها (System identification)

 سیستم‌های فازی (Fuzzy systems)

 الگوریتم‌های هیوریستیک و تکاملی (Evolutionary computations)

 نظریه آشوب (Chaos theory)

 هدایت و ناوبری (Guidance and navigation)

 رباتیک (Robotics)

 تحلیل دینامیک و کنترل ربات (Robot dynamics)

 برنامه‌ریزی مسیر ربات (Robot path planning)

 

• مهندسی برق – مخابرات (Telecommunications)

 الکترومغناطیس (Electromagnetics)

 روش‌های عددی در الکترومغناطیس (Computational methods in electromagnetics)

 آنتن‌ها (Antennas)

 مدارهای ریزموج (Microwave circuits)

 سیستم‌های فوق پهن‌باند (UWB systems)

 مایکرواستریپ‌ها (Microstrip structures)

 بررسی سازگاری/تداخل الکترومغناطیسی (EMI/EMC)

 مخابرات نوری (Optical communications)

 رادار (RADAR: Radio detection and ranging)

 سیستم‌های مخابراتی (Communication systems)

 شبکه‌های مخابراتی (Communication networks)

 شبکه‌های حسگری (Sensor networks)

 شبکه‌های بی‌سیم (Wireless networks)

 شبکه‌های حسگری بی‌سیم (WSN: Wireless sensor networks)

 شبکه‌های چندرسانه‌ای (Multimedia networks)

 شبکه‌های نسل جدید (NGN: Next generation networks)

 امنیت شبکه‌های مخابراتی (Security of communication networks)

 مخابرات طیف‌گسترده (Spread spectrum communications)

 مخابرات چندحاملی (Multicarrier communications)

 مخابرات سیار (Mobile communications)

 مخابرات ماهواره‌ای (Satellite communications)

 رمزگذاری و پنهان‌نگاری (Encryption and steganography)

 جداسازی کور منابع (Blind source separation)

 فیلترهای وفقی (Adaptive filters)

 پردازش سیگنال‌های مخابراتی (CSP: Communication signal processing)

 پردازش سیگنال‌های دیجیتال (DSP: Digital signal processing)

 پردازش تصویر و بینایی ماشین (Image processing and machine vision)

 پردازش گفتار و شنوایی ماشین (Speech processing and machine hearing)

 نظریه اطلاعات و کدینگ (Information theory and coding)

 فشرده‌سازی داده‌ها (Data compression)

 کدینگ منابع به‌صورت توزیع‌پذیر (DSC: Distributed source coding)

 کدینگ کنترل خطا (Error control coding)

 کدینگ توأم منبع و کانال (JSCC: Joint source-channel coding)

 

• مهندسی پزشکی – بیوالکتریک (Biomedical Engineering)

 فیزیک پزشکی (Medical physics)

 الکتروفیزیولوژی (Electrophysiology)

 ابزاردقیق بیومدیکال (Bioinstrumentation)

 پدیده‌های بیولوژیکی (Biological phenomena)

 مدل‌سازی سیستم‌های بیولوژیکی (Modelling of biological systems)

 ریزسیستم‌های بیولوژیکی (BioMEMS devices)

 پردازش سیگنال‌های بیولوژیکی (BSP: Biological signal processing)

 سیستم‌های تصویرگری پزشکی (Medical imaging systems)

 پردازش تصاویر پزشکی (Medical image processing)

 پردازش سیگنال‌های دوگوشی (Binaural signal processing)

 پردازش سیگنال آماری (Statistical signal processing)

 بازشناسی الگو و یادگیری آماری (Pattern recognition and statistical learning)

 محاسبات نرم و یادگیری ماشین (Soft computing and machine learning)

 بهینه‌سازی تکاملی (Evolutionary optimization)

 حسگری فشرده (CS: Compressed sensing)

 حسگرهای زیستی (Biosensors)

 زیست‌حسگرهای نوری (Optical biosensors)

 شبکه‌های حسگری زیستی (Biosensor networks)

 زیست‌سنجی (Biometrics)

 الکترومغناطیس زیستی (Bioelectromagnetics)

 طراحی آنتن برای کاربردهای پزشکی (Antennas for medical applications)

 زیست‌تراشه‌ها (Biochips)

 علوم شناختی (Cognitive sciences)

 رابط کاربری مغز – کامپیوتر (Brain-computer interface)

 رباتیک عصبی (Neurorobotics)

 علوم اعصاب محاسباتی (Computational neuroscience)

 کنترل سیستم‌های عصبی – عضلانی (Control of neuromuscular systems)

 ریزسیستم‌های تحریک و ضبط عصبی (Neural recording and stimulation microsystems)

 

• مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (Computer Engineering and Information Technology)

 مهندسی نرم‌افزار (Software engineering)

 مهندسی اینترنت (Internet engineering)

 تجارت الکترونیک (Electronic commerce)

 بازیابی اطلاعات و جستجوی وب (Information retrieval and web search)

 فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT: Information and communication technology)

 شبکه‌های اجتماعی (Social networks)

 بازی‌های کامپیوتری (Computer games)

 سیستم‌های چندرسانه‌ای (Multimedia systems)

 سیستم‌های توزیعی (Distributive systems)

 سیستم‌های اطلاعاتی (Informative systems)

 الگوریتم‌ها و محاسبات (Algorithms and computations)

 الگوریتم‌های ژنتیک (Genetic algorithms)

 الگوریتم‌های بهینه‌سازی هوشمند (Intelligent optimization algorithms)

 پایگاه‌داده‌های هوشمند (Intelligent databases)

 شبیه‌سازی کامپیوتری (Computer simulation)

 شبکه‌های کامپیوتری (Computer networks)

 امنیت شبکه (Network security)

 امنیت کامپیوتر (Computer security)

 بینایی کامپیوتر (Computer vision)

 رایانش امن (Secure computing)

 رایانش ابری (Cloud computing)

 رایانش مشبک (Grid computing)

 رایانش نرم (Soft computing)

 شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN: Artificial neural networks)

 هوش مصنوعی و سیستم‌های خبره (Artificial intelligence and expert systems)

 هوش محاسباتی (Computational intelligence)

تعامل انسان – کامپیوتر (HCI: Human-computer interaction)

 واقعیت مجازی (Virtual reality)

 داده‌کاوی (Data mining)

 معماری سیستم‌های کامپیوتری (Computer system architecture)

 طراحی و تست سخت‌افزار (Hardware design and test)

 مدل‌سازی سخت‌افزار (Hardware modelling)