استفاده از تبدیل فضا برای حل مسئله فروشنده دوره‌گرد با معیار فاصله جغرافیایی

نویسنده

دانشگاه دامغان - دانشکده فنی و مهندسی

چکیده

یکی از مسائل بهینه‌سازی مهم در حوزه الگوریتم‌های ترکیباتی، مسئله فروشنده دوره‌گرد است. با توجه به کاربردهای فراوان، حل این مسئله مورد توجه پژوهشگران است و به‌طور خاص به‌عنوان یک مسئله مهم تحلیل شبکه در فناوری‌های اطلاعات مکانی کاربرد دارد. علی‌رغم صورت ساده، حل کلی این مسئله از درجه پیچیدگی NP-سخت است. به‌همین جهت روش‌های ابتکاری زیادی در کاربردهای عملی پیشنهاد شده است. در این مقاله از روش تصویرسازی نقشه برای تبدیل فضا از نسخه‌ای از مسئله فروشنده دوره‌گرد با معیار فاصله جغرافیایی به نسخه ساده‌تر با معیار فاصله اقلیدسی استفاده شده است. در ادامه مقاله یکی از روش‌های ابتکاری حل این مسئله بهبود داده شده است. نتایج تجربی بر روی مجموعه داده‌های واقعی در مقایسه با روش‌های مشابه، نشان‌دهنده برتری روش پیشنهادی به‌لحاظ کیفیت پاسخ و زمان دستیابی به آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Solving Geographic Travelling Salesman Problem Based on Space Transformation

نویسنده [English]

  • R. Mortazavi
School of Engineering, Damghan University, Damghan, Iran
چکیده [English]

One of the most important optimization problem in combinatorial algorithms is Travelling Salesman Problem. This is due to its practical usages, especially in geospatial information technology. It is proved that the problem complexity is NP-Hard, but many heuristic methods are presented for practical applications. In this paper, the space transformation method is used to transform a geographic instance of travelling salesman problem into a simpler Euclidean one, such that traditional heuristics can be applied more successfully. Additionally, a heuristic technique to solve the transformed instance is introduced. The results confirm the superiority of the proposed method in terms of both the tour length and running time of the method in comparison with similar techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Travelling Salesman Problem
  • space transformation
  • map projection
  • non-Euclidean distance
  • optimization