میراسازی نوسانات بین‌ناحیه‌ای در سیستم‌های قدرت با استفاده از پایدارسازهای مبتنی بر سیگنال‌های سراسری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی تهران - دانشکده مهندسی برق

چکیده

در این مقاله، با تعمیم مدل SMIB برای نوسانات بین‌ناحیه‌ای و گروه‌های ژنراتوری نوسان‌کننده هم‌نوا، ماهیت نوسانات بین‌ناحیه‌ای و مکانیسم میراسازی آن‌ها بررسی گردیده و نشان داده شد که پایدارسازهای محلی بر اساس سیگنال‌های محلی ژنراتورها به‌طور ذاتی قادر به میراسازی نوسانات بین‌ناحیه‌ای نمی‌باشند. همچنین اثبات گردید که شرط اساسی برای میراسازی نوسانات بین‌ناحیه‌ای توسط پایدارسازها استفاده از سیگنال‌های سراسری هست. برای هر ناحیه نوسان‌کننده، سیگنال سرعت مرکز اینرسی ناحیه به‌عنوان سیگنال سراسری ناحیه‌ای و تفاوت آن‌ها در بین نواحی به‌عنوان سیگنال سراسری بین ناحیه‌ای تعریف گردیده است. همچنین نشان داده شد که مناسب‌ترین سیگنال برای میراسازی نوسانات بین‌ناحیه‌ای، سیگنال‌های سراسری از جنس ناحیه‌ای و یا بین‌ناحیه‌ای هست که میزان این سیگنال‌ها می‌باید به‌طور مناسب و بهینه انتخاب گردند به‌طوری‌که انتخاب ناکافی و یا نامناسب این سیگنال‌ها می‌تواند باعث تضعیف میرایی نوسانات بین‌ناحیه‌ای شود. البته ترکیب سیگنال‌های سراسری برای میراسازی نوسانات دارای الگوی ثابتی نبوده و بسته به نواحی نوسان‌کننده می‌تواند متفاوت باشد. ایده پیشنهادی برای انتخاب سیگنال‌های سراسری بر روی شبکه 39 با سه IEEE پیاده‌سازی گردیده و نتایج به‌روشنی ناتوانی سیگنال‌های محلی را حتی با تنظیمات بهینه برای میراسازی نوسانات بین‌ناحیه‌ای و در عوض توانایی سیگنال‌های سراسری ناحیه‌ای و بین‌ناحیه‌ای را نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Damping Inter-Area Oscillation in Power Systems Using Local PSSs based on Global Control Signals

نویسندگان [English]

  • S. Ranjbar
  • M. R. Aghamohammadi
  • F. Haghjoo
Faculty of Electrical Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, the concept of SMIB is generalized for inter-area oscillation consisting of two or more oscillating areas. By using the generalized SMIB (GSMIB) model the nature of inter-area oscillation and the mechanism for its damping is investigated. It is shown that the PSS of power stations are not able to damp inter-area oscillation based on the local control signals which are commonly used for damping local oscillations. Based on the derived GSMIB model it is shown that only using global control signal provided based on the concept of center of inertia (COI) of oscillating areas is able to damp inter-area oscillation. The global signals provided based on the COI can be categorized into 1-global area signals and 2- global inter-area signals. Also it is shown that depending on the pattern of the oscillating areas proper combination of both types of global signals could be able for damping inter-area oscillations. The simulation studies on IEEE 39-buses test system show the effectiveness of the proposed signals for damping inter-area oscillations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Damping inter-area oscillations
  • PSS
  • center of inertia (COI)
  • area global signal
  • inter-area global signal