دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

«مقالات آماده انتشار»، مقالات پذیرفته‌شده‌ای هستند که در نوبت انتشار می‌باشند و می‌توانند مورد استناد قرار بگیرند.

علمی-پژوهشی

Topic Detection on COVID-19 Tweets: A Comparative Study on Clustering and Transfer Learning Models

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22034/tjee.2022.15744

الناز زعفرانی معطر؛ محمدرضا کنگاوری؛ امیر مسعود رحمانی


یک مقایسه‌گر جدید با قابلیت حذف نویز FPN برای استفاده در سنسورهای تصویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.22034/tjee.2023.15793

خدیجه کرم زاده؛ مسعود تیموری؛ مسعود دوستی؛ پویا ترک زاده


PerBOLD: A Big Dataset of Persian Offensive language on Instagram Comments

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.22034/tjee.2023.15794

مریم خدابخش؛ فاطمه جعفری نژاد؛ مرضیه رحیمی؛ مسعود قیومی


لنز فراسطح پلاسمونی مسطح آرایش‌پذیر با استفاده از ماده ناهمسانگرد TiO2: طراحی و شبیه‌سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1401

10.22034/tjee.2023.15796

مهدیه بزرگی؛ محمود رفائی بوکت


نوسانساز کنترل شده با ولتاژ کلاس-C دارای مدار تنظیم بایاس جهت افزایش دامنه نوسان و راه‌اندازی ایمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1401

10.22034/tjee.2023.15797

سمانه حقدوست؛ پویا ترک زاده؛ محمد چهاردوری


ارائه یک مبدل اینترلیود DC-DC فوق افزاینده ولتاژ با قابلیت کلیدزنی در ولتاژ صفر و استرس ولتاژ کم روی کلیدها برای کاربردهای سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1401

10.22034/tjee.2023.15798

علیرضا باقریان؛ توحید نوری؛ مهدی شانه؛ مهدی رادمهر


طراحی و ساخت سنسور جریان کواکسیال جریان زیاد پالسی تا مرتبه نانوثانیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1401

10.22034/tjee.2023.15799

مهرداد جعفربلند؛ بهروز مینایی؛ بهنام جعفربلند


بررسی تاثیر مدهای کنترلی نیروگاه بادی بر روی پدیده تاخیر در بازیابی ولتاژ به سبب وقوع خطا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1401

10.22034/tjee.2023.15800

محمد حاج زمان؛ فرید کربلایی


ESV-DBRA: An enhanced method for proportional distribution of the multitenant SDN traffic load

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1401

10.22034/tjee.2023.15801

آرش قربان نیا دلاور؛ کیوان بیگی