دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
«مقالات آماده انتشار»، مقالات پذیرفته‌شده‌ای هستند که در نوبت انتشار می‌باشند و می‌توانند مورد استناد قرار بگیرند.

علمی-پژوهشی

1. طراحی کنترل کننده تحمل پذیر عیب مبتنی بر فیدبک دینامیکی خروجی برای کلاسی از سیستم های غیرخطی فازی از نوع T-S تعمیم یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

Alireza Navarbaf؛ Mohammad Javad Khosrowjerdi


2. An Active, Low-Power, 10Gbps, Current-based Transimpedance Amplifier in a Broadband Optical Receiver Front-End

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

سید علی حسینی شریف؛ مجید پوراحمدی؛ محمدرضا شایسته