دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
«مقالات آماده انتشار»، مقالات پذیرفته‌شده‌ای هستند که در نوبت انتشار می‌باشند و می‌توانند مورد استناد قرار بگیرند.
1. طراحی کنترل کننده تحمل پذیر عیب مبتنی بر فیدبک دینامیکی خروجی برای کلاسی از سیستم های غیرخطی فازی از نوع T-S تعمیم یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

Alireza Navarbaf؛ Mohammad Javad Khosrowjerdi


2. ارائه روش جدید ارزیابی قابلیت اطمینان در شبکه‌های فعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1399

صلاح محمدی؛ جمال مشتاق؛ هیمن گل پیرا


3. حذف نویز سریع در تصویر SAR با استفاده از نمایش تنک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1399

جواد عباسی آقا ملکی؛ محمد مهدی موسوی شوشتری


4. ارائه یک مبدل DC-DC افزاینده جدید با بهره ولتاژ بالا مبتنی بر شبکه فعال و سلف تزویج‌شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399

امید سوری؛ مجتبی حیدری؛ احسان نجفی


5. طراحی و بررسی یک جمع‌کننده با مسیر فرعی رقم نقلی در فناوری آتوماتای کوانتومی سلولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399

محسن شاطر مفیدی؛ رضا فقیه میرزایی


7. مدل‌سازی دینامیکی چرخ‌دنده مغناطیسی هم‌محور بر مبنای مدار معادل مغناطیسی با استفاده از روش تحلیل گره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399

علیرضا خداکرمی؛ حسن فشکی فراهانی؛ محمود حسینی علی آبادی


8. ارائه‌ی چهارچوبی برای خوشه‌بندی ریز شبکه‌ها در شبکه‌های هوشمند انرژی با استفاده از دایره‌ی آپولونیوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399

شهین پوربهرامی؛ لیلی محمد خانلی؛ هادی مرادفام؛ بهنام محمدی ایواتلو


9. طراحی کنترل‌کننده پیش‌بین مدل پایدارساز برای سیستم‌های هایبرید مرکب منطقی دینامیکی: رویکرد تابع لیاپانف مبتنی بر نُرم بی‌نهایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399

علیرضا علما؛ مختار شاصادقی؛ امین رمضانی


11. ارائه یک الگوریتم کلیدزنی برای جبران‌ساز ولتاژ مبتنی بر مبدل AC-AC بدون نیاز به مدار اسنابر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399

محمد فرهادی کنگرلو؛ سجاد گلوانی


12. تشخیص خودکار ندول‌های ریوی با استفاده از آنتروپی فازی-تیسالیس و ماشین بردار پشتیبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1399

عاطفه قنبری؛ علی محمد لطیف؛ مهدی رضاییان؛ علیرضا شکیبا فرد


13. مشاهده‌گرهای متعامل غیرخطی درتشخیص عیب‌های حسگری و عملگری در سیستم ماهواره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1399

نرگس صادق زاده نخودبریز؛ بیژن سلطانی؛ مسعود میرزایی تشنیزی؛ میلاد پسند


14. به کارگیری ارتباطات چندکاربره‌ی دستگاه به دستگاه برای تحویل بی‌سیم محتوای ویدئویی در شبکه‌های سلولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1399

محمود دی پیر؛ فرزاد گویا


15. تخمین بهبودیافته دنباله PN سیگنال طیف گسترده دنباله مستقیم با استفاده از الگوریتم بیشینه شباهت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1399

رسول مرادی؛ سید علی اصغر بهشتی شیرازی


16. برنامه‌ریزی بهینه ریزشبکه‌های قابل بازآرایی در شرایط عادی و اضطراری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1399

محمد همتی؛ سعید قاسم‌زاده؛ بهنام محمدی ایواتلو


17. An Active, Low-Power, 10Gbps, Current-based Transimpedance Amplifier in a Broadband Optical Receiver Front-End

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

سید علی حسینی شریف؛ مجید پوراحمدی؛ محمدرضا شایسته


18. پردازش تصویر با استفاده از کدگذاری تنک و طبقه‌بندی انطباقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

فریماه شرافتی؛ جعفر طهمورث نژاد


19. تخمین هم‌زمان شروع فریم و آفست فرکانس حامل در کانال فیدینگ فرکانس‌گزین برای مدولاسیون CPM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

حجت اله زمانی؛ آرش امینی؛ قاسم عصارزاده


20. طراحی کنترل‌کننده مقاوم برای دسته‌ای از سیستم‌های غیرخطی متغیر با زمان با رویکرد بهینگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

فاطمه پیشکاری؛ طاهره بینازاده