دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

«مقالات آماده انتشار»، مقالات پذیرفته‌شده‌ای هستند که در نوبت انتشار می‌باشند و می‌توانند مورد استناد قرار بگیرند.

علمی-پژوهشی

PerBOLD: A Big Dataset of Persian Offensive language on Instagram Comments

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.22034/tjee.2023.15794

مریم خدابخش؛ فاطمه جعفری نژاد؛ مرضیه رحیمی؛ مسعود قیومی


یک روش نظام مند بازتعریف خروجی جهت کنترل وضعیت غیرخطی یک ماهواره انعطاف‌پذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22034/tjee.2023.16003

سید مجید اسماعیل زاده؛ محمدصادق ضیغمی


کمینه سازی هزینه کل در شبکه های هوشمند با تابع هدف نامعلوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22034/tjee.2023.16004

احسان مشکسار؛ تیمور قنبری


رویکردی عصبی-تطبیقی در طراحی کنترل کننده نزدیک به بهینه برای کلاسی از سیستم های مقید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1402

10.22034/tjee.2023.16065

سورنا رادمقدم؛ محمد فرخی


بهبود تشخیص نفوذ به شبکه اینترنت اشیاء با استفاده از یادگیری عمیق و الگوریتم بهینه‌سازی میگوی آشوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1402

10.22034/tjee.2023.16066

جواد حمیدزاده؛ منا زنده دل


حل مساله مستقیم میدان‌های مغناطیسی بیرون سر انسان با استفاده از مدل جدید چهار لایة غیرهم‌مرکز کروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1402

10.22034/tjee.2023.16067

بیژن ذاکری؛ تقی مقیمی کندلوسی


A Modified Regulated Cascode transimpedance amplifier with extra feed-forward path to enhance gain and bandwidth

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

10.22034/tjee.2023.16133

زهرا سهرابی؛ مریم زارع


توسعه یک روش تطبیقی جدید بر پایه تجزیه فوریه تجربی برای تشخیص آپنه خواب انسدادی به کمک تحلیل سیگنال الکتروکاردیوگرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1402

10.22034/tjee.2023.16167

معصومه پورعزت؛ پیوند قادریان؛ حامد داننده حصار


کنترل سطح دینامیکی بهبود یافته تطبیقی کلاسی از سیستم های غیرخطی نامعین در حضور هیسترزیس ورودی و جهت کنترلی نامعین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1402

10.22034/tjee.2023.16168

محراب رستمی؛ مریم شهریاری کاهکشی؛ هادی آروین


پنهان سازی خطا مبتنی بر گرادیان و سازگار با محتوا برای H.264/AVC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.22034/tjee.2023.16259

علی آقاگل زاده؛ علی رادمهر؛ سید مهدی Hosseini Andargoli


مدل برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه مبتنی بر ریسک با در نظرگرفتن شاخص های ریسک نامشهود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.22034/tjee.2023.16260

یاسر دامچی؛ جواد صائبی


تشخیص بیماری نقص‌توجه/بیش‌فعالی به کمک تحلیل ارتباطات نواحی مختلف مغزی و روش تاب-خوردگی زمانی پویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22034/tjee.2023.16304

فریما مقدم؛ پیوند قادریان؛ موسی Shamsi