کنترل پیش‌بین مدلِ داده‌محور مستقیم برای سیستم‌های خطی پارامتر متغیر چندوجهی در حضور نویز اندازه‌گیری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این مقاله، کنترل‌کننده پیش‌بینِ مدلِ داده‌محور برای سیستم‌های خطی پارامترمتغیر توسعه داده شده است. کنترل‌کننده‌های مدل-مبنا، به‌طور قابل توجهی وابسته به دقت مدل هستند. در مقابل، روش‌های داده‌محور یا جایگزین مدل شده یا اطلاعات دینامیکی آن را در طراحی وارد می‌کنند. در این مقاله، از رویکرد مستقیم در روش‌های داده‌محور برای مراحل مختلف طراحی کنترل‌کننده، منجمله پیش‌بینی رفتار آینده، استفاده می‌شود که در سال‌های اخیر توجه زیادی به آن جلب شده است. علاوه بر آن، با استفاده از یک چارچوب طراحی‌شده از قبل برای رویکردِ پیشنهادی، ضمانت‌های پایداری و بازگشت‌پذیری آن به‌عنوان اولین نوآوریِ این تحقیق ارائه شده است. در ادامه، چارچوبِ مبنای روش کنترل‌کننده پیش‌بینِ مدل داده‌محورِ مستقیم برای سیستم‌های LPV، توسعه داده‌شده است. صورت توسعه‌یافته جدید، با هدف توانمندسازی کنترل‌کننده در مقابله با نویز اندازه‌گیری، به‌عنوان نوآوری بعدی مقاله معرفی شده است. به‌منظور بررسی عملکرد روش پیشنهادی، شبیه‌سازی برروی موتور جریان مستقیم انجام‌شده است. نتایج شبیه‌سازی، نشان‌دهنده کارآمدی رویکرد ارائه‌شده در مقایسه با روش‌های مشابه است که اخیرا در مقالات گزارش شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Data-Driven Model Predictive Control for Polytopic Linear Parameter Varying Systems in Presence of Measurement Noise

نویسندگان [English]

  • Mohammad Farrokhi 1
  • Mohammad Mehdi Shahsavand 2
1 School of Electrical Engineering Iran University of Science and Technology
2 Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

In this paper, an extension for Data-Driven Model Predictive Control for Linear Parameter Varying systems is presented. Model-based controllers are highly dependent on model precision. On the other hand, data-driven methods are either replaced with the model or import its dynamic data into the design. Throughout this paper, direct data-driven approaches, which have gained considerable attention in recent years, are used in designing different parts of the controller, including future predictions. In addition, the stability and recursive feasibility guarantees are presented as the first novelty of this research with respect to a prior platform for data-driven approach. Furthermore, the base platform of direct DD-MPC for LPV systems is extended. The new developed form with the goal of robustness against measurement noise is defined as the next novelty of this paper. In order to check the performance of the proposed method, simulations on DC motor are applied. The results show effectiveness of the proposed approach as compared with similar approaches reported in the literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model Predictive Control
  • Data-Driven Control
  • Linear Parameter Varying System
  • Measurement Noise