دوره و شماره: دوره 46، شماره 4 - شماره پیاپی 78، اسفند 1395، صفحه 1-356 
تخصیص وظایف چندهدفه در واگذاری به ابر سیار

صفحه 217-232

سیمین قاسمی فلاورجانی؛ محمدعلی نعمت بخش؛ بهروز شاهقلی قهفرخی


زمان‌بندی توأم تعمیرات واحدهای تولیدی و منابع ذخیره‌ساز انرژی

صفحه 285-297

عباس مارینی؛ محمدامین لطیفی؛ محمدصادق قاضی زاده؛ احمد سالم نیا