دوره و شماره: دوره 46، شماره 1 - شماره پیاپی 75، خرداد 1395، صفحه 1-368 
ارزیابی حالت توجه انتخابی دیداری به‌کمک تحلیل پتانسیل‌های وابسته به رویداد مغزی

صفحه 13-24

محمدرضا اکبرزاده توتونچی؛ سیدعابد حسینی؛ محمدباقر نقیبی سیستانی


پیاده‌سازی عملی یک سیستم مدیریت انرژی برای یک ریزشبکه متصل به شبکه سراسری با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری چندبعدی

صفحه 25-40

نرگس پرهیزی؛ موسی مرزبند؛ سیدمازیار میرحسینی مقدم؛ بهنام محمدی ایواتلو؛ فاطمه آذری‌نژادیان


الگوریتم ترکیب فازی مدل‌های پیش‌بین جریان ترافیک در حضور داده‌های اغتشاشی

صفحه 121-132

سیدهادی حسینی؛ بابک نجار اعرابی؛ بهزاد مشیری؛ اشکان رحیمی‌کیان


کاهش مشارکت تولیدات پراکنده سنکرون در تغذیه جریان خطا

صفحه 133-141

جابر حیدری کبریتی؛ سیدمحمد مدنی؛ رحمت‌الله هوشمند


بهبود دقت و پایداری RTDGPS با استفاده از مدل ترکیبی RNN و PSO

صفحه 185-196

محمدحسین رفان؛ مهرنوش کمرزرین؛ عادل دمشقی


آنالیز تحلیلی هارمونیک‌های خروجی اینورترهای چندسطحی در حالت کلیدزنی نامتقارن

صفحه 209-219

سیما شاه‌محمدی؛ سیدحسین حسینی؛ ابراهیم بابایی؛ مهران صباحی؛ جابر فلاح