اینورتر منبع امپدانسی YZ

چکیده

چکیده: در این مقاله، ساختار پیشنهادی بر مبنای اینورتر منبع امپدانسی ارائه شده‌ است. در ساختار پیشنهادی دو ترانسفورماتور با سه سیم‌پیچ جایگزین دو سلف اینورتر منبع امپدانسی کلاسیک، شده ‌است. ساختار جدید، دارای ضریب تقویت بالاتری نسبت به سایر اینورترهای منبع امپدانسی، مستقل از  مقدار D است. همچنین به‌منظور دست‌یابی به شکل­موج خروجی با کیفیت بسیار بالا، شاخص مدولاسیون بسیار بزرگ (نزدیک به یک) در نظر گرفته شده که این امر باعث کاهش استرس ولتاژ در قطعات ساختار پیشنهادی می­شود. روابط ارائه‌شده و همچنین نتایج شبیه­سازی در سیمولینک نرم­افزار MATLAB، کارایی ساختار پیشنهادی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

YZ Impedance Source Inverter

چکیده [English]

Abstract: In this paper a new topology based on “Z source inverters” is introduced. In the proposed structure, two inductors of the impedance network in conventional Z Source Inverter are replaced by two transformers with three windings. Voltage gain of the new inverter is higher than other Z Source networks with any duty cycle. In order to access high output power quality, the proposed inverter operates at a higher modulation index (near 1). Thereby, stress of switching devices is reduced. The performance of the proposed inverter is verified using the MATLAB/SIMULlNK software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Z source inverter
  • TZ source inverter
  • trans Z source inverter
  • Y Z source inverter
  • voltage gain
  • modulation index
[1] سیما شاه‌محمدی، سید‌حسین حسینی، ابراهیم بابایی، مهران صباحی و جابر فلاح، «آنالیز تحلیلی هارمونیک‌های خروجی اینورترهای چندسطحی در حالت کلیدزنی نامتقارن،» مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، دوره ۴۶، شماره ۱، صفحه 219-209، 1395.
[2] مجید ولی­زاده، محمدرضا فیضی، ابراهیم بابایی و مهران صباحی، «اینورتر امپدانسی دو خروجی بـرای درایـو دو موتور القایی کنترل­شده به روش DTC در خودرو هیبرید پیل سوختی،» مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، دوره 44، شماره 3، صفحه 66-54، 1392.
[3] F. Z. Peng, “Z-source inverter,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 39, no. 2, pp. 504-510, 2003.
[4] J. Anderson, and F. Z. Peng, “A class of quasi-z-source inverters,” Proc. IEEE Ind. Appl. Soc., pp. 1-7, 2008.
[5] M. Zhu, K. Yu ,and F. L. Luo, “Switched inductor Z-source inverter,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 25, no. 8, pp. 2150-2158, 2010.
[6] N. Minh-Khai, L. Young-cheol, and C. Geum-Bae, “Switched-inductor quasi-z-source inverter,” IEEE Trans. Power Electron, vol. 26, no. 11, pp. 3183-3191, 2011.
[7] C. J. Gajanayake, F. L. Luo, H. Gooi, P. L. So,  and L. K. Siow, “Extended-boost z-source inverters,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 25, no. 10, pp. 2642-2652, 2010.
[8] Q. Wei, P. Fang-Zheng, and C. Honnyong, “Trans-z-source inverters,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 26, no. 12, pp. 3453-3463, 2011.
[9] M. Nguyen, Y. Lim, and Y. Kim, “TZ-source inverters,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 60, no. 12, pp. 5686-5695, 2013.
[10] Y. Tang, S. Xie, C. Zhan, and Z. Xu, “Improved z-source inverter with reduced z-source capacitor voltage stress and soft-start capability,” IEEE Trans. on Power Electron., vol. 24, no. 2, pp. 409-415, 2009.
[11] A. Mostaan, “Novel T-Z source inverter with High voltage gain and reduced transformer turn ratio,” Power Electronics, Drive Systems and Technologies (PEDSTC), IEEE 6th International Conference on, pp. 3-4, 2015.
[12] Y. P. Siwakoti, G. E. Town, P. C. Loh, and F. Blaabjerg, “Y-source inverter,” Power Electronics for Distributed Generation Systems (PEDG), IEEE 5th International Symposium on, pp. 1-6, 2014.
[13] Y. P. Siwakoti, P. C. Loh, F. Blaabjerg, and G. E. Town, “Y-Source Impedance Network,” IEEE Trans. on Power Electronics,, vol. 29, no. 7, pp. 3250-3254, 2014.
[14] P. C. Loh, F. Gao, and F. Blaabjerg, “Embedded EZ-source inverters,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 46, no. 1, pp. 256-267, 2010.
[15] M. Shen, J. W. J. Wang,  A. Joseph, F. Z. Peng, L. M. Tolbert, and D. J. Adams, “Maximum constant boost control of the Z-source inverter,” Conf. Rec. 2004 IEEE Ind. Appl. Conf. 2004. 39th IAS Annu. Meet., vol. 1, pp. 142-147, 2004.