طراحی آنتن چهارتایی شکافی فشرده با قطبش دایروی برای به کارگیری در گیرنده GPS

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی پویش قم

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

چکیده: در این مقاله، یک آنتن جدید چهارتایی شکافی فشرده برای به­کارگیری در گیرنده­های GPS ارائه شده است. ساختار آنتن از چهار عنصر تشعشعی شکافی نیم­طول­موج با یک نوار اتصال کوتاه تشکیل شده است که با اختلاف فازی 90 درجه نسبت به یکدیگر تغذیه می­شوند. ابعاد آنتن ارائه شده 3mm24Î24Î12 است که در مقایسه با بسیاری از آنتن­های ارائه­شده تاکنون بسیار کوچک­تر است. همچنین آنتن پیشنهادی دارای خلوص قطبش راست­گرد بسیار خوبی در زوایای افقی است که باعث افزایش احتمال رؤیت ماهواره­های GPS و درنتیجه رسیدن به دقت بهتر در مکان­یابی می­گردد. علیرغم ساختار فشرده، آنتن دارای بهره مناسب dB44/2 است که در مقایسه با سایر آنتن­های معرفی­شده تاکنون، بیش­تر است. همچنین یک شبکه تغذیه بسیار فشرده با ساختار چند­لایه برای تغذیه مناسب آنتن طراحی و ارائه شده است. ساختار ساده، وزن کم، ابعاد فشرده، قطبش دایروی و بهره بالا، این آنتن را گزینه بسیار مناسبی برای به­کارگیری در گیرنده­های GPS قرار داده است.

کلیدواژه‌ها