دوره و شماره: دوره 46، شماره 3 - شماره پیاپی 77، آذر 1395، صفحه 1-367 
طراحی شکل موج ارسالی رادار به منظور بالا بردن دقت تخمین تأخیر و فرکانس داپلر هدف با معیار CRB

صفحه 51-58

ابراهیم باقری؛ محمدحسین کهایی؛ محمد جباریان؛ علی اصغر بهشتی شیرازی


حذف نویز صوتی مبتنی بر یک الگوریتم وفقی نوین

صفحه 139-146

مجتبی حاجی آبادی؛ عباس ابراهیمی مقدم؛ حسین خوش بین


طراحی و ساخت ریزتراشه بلوغ آزمایشگاهی تخمک

صفحه 211-221

سیاوش زرگری؛ هادی ولادی؛ بهناز صادق زاده اسکوئی؛ پرویز شهابی؛ جواد فرونچی؛ مریم پاشائی اصل