دوره و شماره: دوره 49، شماره 2 - شماره پیاپی 88، تابستان 1398، صفحه 463-947 
3. یک الگوریتم الهام‌گرفته از طبیعت مبتنی بر نظریه شرطی‌سازی کلاسیک

صفحه 485-501

محمدنبی امیدوار؛ صمد نجاتیان؛ حمید پروین؛ وحیده رضایی؛ میلاد یثربی


17. صرفه‌جویی آب در سیستم‌های تولید برق: پتانسیل و هزینه

صفحه 669-680

امیر صفدریان؛ مهدی گنج خانی؛ سبحان بداخشان