دوره و شماره: دوره 49، شماره 2 - شماره پیاپی 88، مرداد 1398، صفحه 463-947 

علمی-پژوهشی

الگوریتم فیلتر تطبیقی زیرباند توسعه‌یافته در شبکه توزیع‌شده انتشاری

صفحه 475-484

محمدشمس اسفندآبادی؛ فاطمه باستی؛ محمدسعید شفیعی


یک الگوریتم الهام‌گرفته از طبیعت مبتنی بر نظریه شرطی‌سازی کلاسیک

صفحه 485-501

محمدنبی امیدوار؛ صمد نجاتیان؛ حمید پروین؛ وحیده رضایی؛ میلاد یثربی


علمی-پژوهشی

پیش‌بینی بیماری آلزایمر با استفاده از الگوریتم‌های انتخاب ویژگی محاسبات نرم و بر پایه rs-fMRI و sMRI

صفحه 551-563

سید هانی حجتی؛ عطاالله ابراهیم زاده؛ علی خزائی؛ عباس باباجانی فرمی


صرفه‌جویی آب در سیستم‌های تولید برق: پتانسیل و هزینه

صفحه 669-680

امیر صفدریان؛ مهدی گنج خانی؛ سبحان بداخشان