دوره و شماره: دوره 49، شماره 1 - شماره پیاپی 87، بهار 1398، صفحه 1-461 
6. تحلیل سازگاری الکترومغناطیسی در یک کانال شامل کابل فشار متوسط و مخابراتی

صفحه 63-70

روح اله امیرآبادی فراهانی؛ فرامرز فقیهی؛ سید ابراهیم افجه ای


15. دسته‌بندی اهداف دریایی با استفاده از دو رادار با قدرت تفکیک بالا

صفحه 153-164

علی محمد دهقانی؛ سید محمد علوی؛ عباس شیخی؛ رضا حق مرام


29. طراحی گیج خلأ یونی کاتد گرم به‌صورت آرایه مبتنی بر MEMS

صفحه 317-329

ابراهیم عباسپورثانی؛ صادق محمدزاده بازارچی


38. یک الگوریتم جدید: الگوریتم کلونی موش‌های وحشی

صفحه 425-437

صمد نجاتیان؛ روح اله امیدوار؛ حمید پروین؛ وحیده رضایی؛ میلاد یثربی