دوره و شماره: دوره 49، شماره 4 - شماره پیاپی 90، اسفند 1398، صفحه 1439-1903 

علمی-پژوهشی

طراحی مفهومی فیلتر نوری ماخ -زندر مبتنی‌بر بلور فوتونی دوبعدی

صفحه 1795-1799

مسعود کامران کشتیبان؛ کامبیز عابدی؛ محمد جواد شریفی


پیش‌بینی برخط دما در فازهای مختلف دمایی برای سیستم‌های چندهسته‌ای

صفحه 1813-1825

جواد محبی نجم‌آباد؛ سیدعلی سلیمانی ابوری؛ علی اکبر پویان