روش کنترلی جدید با هدف بهینه‌سازی بازدهی مبدل نیم‌پل در تغییرات جریان بار

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی برق - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در این مقاله روش کنترلی چندحالته‌ی جدیدی، با هدف بهینه‌سازی بازدهی مبدل نیم‌پل در تغییرات جریان بار پیشنهاد شده‌است. بهینه‌سازی بازدهی تنها با استفاده از تغییر حالت کنترلی و بدون اضافه کردن المان به ساختار اصلی مبدل صورت می‌گیرد. روش پیشنهادی از حالت‌های کنترلی مطرح، شامل حالت کنترلی نامتقارن، شیفت ضریب وظیفه، PWM متقارن و پالس منقطع استفاده می‌کند. برای اولین‌بار نقاط گذر بین حالت‌های کنترلی که مقادیر مشخصی از جریان بار هستند، به‌صورت تحلیلی و برمبنای مقایسه تلفات مبدل نیم‌پل در حالت‌های کنترلی مختلف، محاسبه می‌شوند. نقاط گذر به‌عنوان معیاری برای تغییر حالت کنترلی استفاده شده و تابعی از پارامترهای مبدل نیم‌پل هستند. در روش پیشنهادی، جریان بار در هر لحظه با نقاط گذر مقایسه شده و مبدل در حالت کنترلی با بالاترین بازدهی ممکن قرار می‌گیرد. بدین‌ترتیب بازدهی مبدل نیم‌پل، برحسب حالتهای کنترلی و در سراسر بازه تغییرات بار، بهینه می‌شود. صحت و دقت معادلات نقاط گذر و برتری روش پیشنهادی نسبت به روش‌های پیشین، با ارائه نتایج عملکرد آن نشان داده شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Control Method, with the Aim of Optimizing the Efficiency of Half Bridge Converter under the load variations

نویسندگان [English]

  • A. Ramezan Ghanbari
  • A. Raie
Department of Electrical Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, a new multi-mode control method is proposed to optimize the efficiency of the half bridge converter under the load variations. Efficiency optimization is performed by only changing the control mode and without adding elements to the main converter structure. The control method uses the prominent control modes including asymmetrical, duty phase shift, pulse width modulation (PWM) and burst control. For the first time, three transition points between control modes, being the specific values of the load current, are analytically calculated based on full bridge converter power losses. Transition points are used as the criteria for allocating the control mode and are functions of the half-bridge converter parameters. The proposed method continuously compares the load current with the transition points and puts the converter in the control mode with the highest efficiency. Thus, the half-bridge converter efficiency is optimized in terms of control modes and over the load variations. The accuracy of the analytically determined transition points and superiority of the proposed control method to the previous ones is determined by illustrating the performance of the converter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Half bridge converter
  • zero voltage switching (ZVS)
  • multi-mode control
  • asymmetric control
  • duty phase shift control
  • PWM control
  • burst control
[1] Energy-efficient performance on the client, A Proposed Measurement Methodology Version 2.0, Intel White Paper, http://www.intel.com/ technology/eep/EEP_whitepaper.pdf,2007.
[2] F. C. Lee, P. Barbosa, Peng Xu, Jindong Zhang, Bo Yang and F. Canales, "Topologies and design considerations for distributed power system applications," in Proceedings of the IEEE, vol. 89, no. 6, pp. 939-950, Jun 2001.
[3] J. Jung, “Feed-Forward Compensator of Operating Frequency for APWM HB Flyback Converter,” IEEE Trans. Power Electron., vol.27, no.1, pp.211-223, Jan. 2012.
[4] X. Xu, A. M. Khambadkone, T. M. Leong, and R. Oruganti, “A 1-MHz Zero-Voltage-Switching Asymmetrical Half-Bridge DC/DC Converter: Analysis and Design,” IEEE Trans. Power Electron., vol.21, no.1, pp.105-113, Jan. 2006.
[5] J. Feng, Y. Hu, W. Chen, and C. Wen, “ZVS Analysis of Asymmetrical Half-Bridge Converter,” in Proc. Power Electronics Specialists Conference, PESC’01, vol.1, pp.243-247. Jun. 2001.
[6] J. H. Liang, P. Wang, K. Huang, and C. Chen, Y. Leu, and T. Chen, “Design Optimization for Asymmetrical Half-Bridge Converters,” in Proc. Applied Power Electronics Conference and Exposition, APEC’01, vol.2, pp.697-702, Mar. 2001.
[7] I. O. Lee and G. W. Moon, "A New Asymmetrical Half-Bridge Converter With Zero DC-Offset Current in Transformer," in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 28, no. 5, pp. 2297-2306, May 2013.
[8] J. I. Baek, J. K. Kim, J. B. Lee, H. S. Youn and G. W. Moon, "Integrated Asymmetrical Half-Bridge Zeta (AHBZ) Converter for DC/DC Stage of LED Driver With Wide Output Voltage Range and Low Output Current," in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 62, no. 12, pp. 7489-7498, Dec. 2015.
[9] H. Mao, J. Abu-Qanhouq, S. Luo, and I. Batarseh, “Zero-Voltage-Switching Half-Bridge DC–DC Converter with Modified PWM Control Method,” IEEE Trans. Power Electron., vol.19, no.4, pp.947–958, Jul. 2004.
[10] Heldwein M.L, de Souza A.F, and Barbi I, “A Primary Side Clamping Circuit Applied to the ZVS-PWM Asymmetrical Half-Bridge Converter,” in Proc. Power Electronics Specialists Conference PESC’00, vol.1, pp.199-204, Jun. 2000.
[11] In-Ho Cho, Kang-Hyun Yi, Kyu-Min Cho, and Gun-Woo Moon, “High Efficient Multi-level Half-bridge Converter,” IEEE, Trans, Power Electron., vol.25, no.4, pp.943-951, Apr. 2010.
[12] Yu-Ri Lim, Jun-Ho Kim, Jae-Kuk Kim and Gun-Woo Moon, “A New Zero-Voltage Switching Half-Bridge Converter with Reduced Rectifier Voltage Ringing”, in Proc. 8th International Conference on Power Electronics - ECCE Asia’12, pp.1347-1352, Jun. 2012.
[13] C. O. Yeon, J. B. Lee, I. O. Lee and G. W. Moon, "Wide ZVS Range Asymmetric Half-Bridge Converter With Clamp Switch and Diode for High Conversion Efficiency," in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 63, no. 5, pp. 2862-2870, May 2016.
[14] Hong Mao, J. Abu-Qahouq, Shiguo Luo and I. Batarseh, "Zero-voltage-switching half-bridge DC-DC converter with modified PWM control method," in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 19, no. 4, pp. 947-958, July 2004.
[15] Y. K. Lo, S. C. Yen and C. Y. Lin, "A High-Efficiency AC-to-DC Adaptor With a Low Standby Power Consumption," in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 55, no. 2, pp. 963-965, Feb. 2008.
[16] Hang-Seok Choi and D. Y. Huh, "Techniques to minimize Power Consumption of SMPS in Standby Mode," 2005 IEEE 36th Power Electronics Specialists Conference, Recife, pp. 2817-2822, 2005.
[17] Y. K. Lo, S. C. Yen and C. Y. Lin, "A High-Efficiency AC-to-DC Adaptor With a Low Standby Power Consumption," in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 55, no. 2, pp. 963-965, Feb. 2008.
[18] B. T. Huang, K. Y. Lee and Y. S. Lai, "Design of a Two-Stage AC/DC Converter with Standby Power Losses Less than 1 W," Power Conversion Conference - Nagoya, 2007. PCC '07, Nagoya, pp. 1630-1635, 2007.
[19] Xinyu Xu, A. M. Khambadkone and R. Oruganti, "Analysis and design of an optimized asymmetrical half-bridge DC-DC converter," The Fifth International Conference on Power Electronics and Drive Systems, PEDS 2003, 2003.
[20] Bor-Ren Lin, Cheng-Chang Yang and D. Wang, "Analysis, design and implementation of an asymmetrical half-bridge converter," 2005 IEEE International Conference on Industrial Technology, Hong Kong, pp. 1209-1214, 2005.
[21] Bor-Ren Lin, Huann-Keng Chiang, Chao-Hsien Tseng and Kao-Cheng Chen, "Analysis and Implementation of an asymmetrical half-bridge converter," 2005 International Conference on Power Electronics and Drives Systems, Kuala Lumpur ,pp. 407-412, 2005.
[22] Y. Xiong, S. Sun, H. Jia, P. Shea and Z. John Shen, "New Physical Insights on Power MOSFET Switching Losses," in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 24, no. 2, pp. 525-531, Feb. 2009.
[23] S. Barg, K. Ammous, H. Mejbri and A. Ammous, "An Improved Empirical Formulation for Magnetic Core Losses Estimation Under Nonsinusoidal Induction," in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 32, no. 3, pp. 2146-2154, March 2017.
[24] J. Muhlethaler, J. Biela, J. W. Kolar and A. Ecklebe, "Core Losses Under the DC Bias Condition Based on Steinmetz Parameters," in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 27, no. 2, pp. 953-963, Feb. 2012.