دوره و شماره: دوره 49، شماره 3 - شماره پیاپی 89، پاییز 1398، صفحه 949-1437 
9. ارائه اپراتور جدید جایگزین پخش قطره جوهر در روش یادگیری فعال

صفحه 1055-1066

سجاد حق زاد کلیدبری؛ سعید باقری شورکی؛ ایمان اسمعیلی پایین افراکتی


15. طراحی تغییردهنده فاز فریتی تنظیم‌پذیر مبتنی‌بر فرا مواد

صفحه 1131-1140

میثم شفاعی؛ سید محمد جواد رضوی؛ عماد حمیدی


33. بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از همجوشی نتایج چندسطحی

صفحه 1345-1357

اکبر مقیمیان؛ محرم منصوری زاده؛ میرحسین دزفولیان