«مقالات آماده انتشار»، مقالات پذیرفته‌شده‌ای هستند که در نوبت انتشار می‌باشند و می‌توانند مورد استناد قرار بگیرند.
QDFSN: QoS-enabled Dynamic and Programmable Framework for SDN

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-10

Y. Darmani؛ M. Sangelaji


ارزیابی مدیریت اعتماد درشبکه‌های اجتماعی با استفاده از نظریه شواهد

دوره 54، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 1-11

10.22034/tjee.2023.16983

جواد حمیدزاده؛ عبدالرضا عبدالسلامی؛ امیر دهکی طرقی؛ منا زنده دل


تشخیص سیگنال هدف در محدوده زمانی کارآمد سیگنال پتانسیل برانگیخته بینایی

دوره 50، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 507-516

مائده آزادی مقدم؛ سپیده جباری؛ بهرام پرسه


مدلی ترکیبی از بهینه‌سازی مقاوم برای مدیریت روز پیشرو شبکه‌های توزیع فعال

دوره 49، شماره 3، آذر 1398، صفحه 949-964

رضا ابولی؛ مریم رمضانی؛ حمید فلقی


الگوریتمی جهت آشکارسازی خطا در خطوط انتقال HVDC

دوره 49، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1439-1449

مهدی اخباری؛ حامد سوری


تشخیص عیب گردش روغن در یاتاقان لغزشی موتور القایی با استفاده از هارمونیک‌های توان لحظه‌ای

دوره 46، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 7-17

منصور اوجاقی؛ ناصر یزدان دوست؛ شهریار گل محمدزاده


کنترل بهینه سیستم‌های سوئیچ شونده خطی ناخودگردان: رهیافت نامساوی ماتریسی خطی

دوره 44، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 11-21

محمدرضا رمضانی آل؛ علی وحیدیان؛ ناصر پریز


کاهش نوسانات گشتاور و تلفات اهمی در موتور سوئیچ رلوکتانس با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی

دوره 44، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 11-21

میلاد دولتشاهی؛ سیدمرتضی سقائیان نژاد؛ Jin Woo Ahn؛ مهدی معلم


گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملگر تصحیح برچسب

دوره 45، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 11-26

زینب اسمعیل‌پور؛ اشکان سامی


بررسی پاسخ‌گویی شبکه توزیع هوشمند به عملکرد خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به شبکه

دوره 47، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 11-20

جمشید آقایی؛ سیداحسان باقری؛ سجاد شفیعی؛ طاهر نیکنام؛ سیدمحسن باقری