دوره و شماره: دوره 48، شماره 1 - شماره پیاپی 83، خرداد 1397، صفحه 1-454 
بهبود عملکرد محفظه‌های الکترومغناطیسی غیرفلزی شفاف با استفاده از پوشش فیلم نانولایه طلا

صفحه 197-205

محرم غیاثوند؛ محمد ناصرمقدسی؛ عباسعلی لطفی نیستانک؛ علیرضا نیک‌فرجام


ارائه یک طرح حذف بار ترکیبی متمرکز اقتصادی برای خودترمیمی سیستم قدرت

صفحه 303-314

حسین محمدزاده شورابه؛ علیرضا صفاریان؛ محمود جورابیان