کنترل‌کننده مبتنی بر رؤیت‌گر در سیستم‌های فازی T-S با متغیرهای مقدم قواعد نامعلوم در حضور اشباع ورودی

نویسندگان

دانشگاه شیراز - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده

در این مقاله، روشی جدید برای طراحی کنترل‌کننده مبتنی بر رؤیت‌گر در سیستم‌های غیرخطی مدل‌شده به‌وسیله مدل فازی تاکاگی – سوگنو ارائه می‌شود. در راستای پوشش‌دادن سیستم‌های کنترلی گسترده‌تر، دو محدودیت عملی در این مقاله در نظر گرفته‌شده است. ابتدا این‌که متغیرهای مقدم قواعد به‌صورت نامعلوم فرض می‌شوند که این امر امکان بررسی سیستم‌های غیرخطی با دامنه گسترده‌تری را می‌دهد. عامل دوم امکان به اشباع‌رفتن ورودی در اغلب سیستم‌های کنترلی می‌باشد. درواقع اشباع یک عبارت غیرخطی است که به‌علت محدودیت فیزیکی بسیاری از ادوات عملی مورد استفاده در سیستم‌ها، ممکن است رخ دهد. شرایط کافی برای طراحی چنین کنترل‌کننده‌ای به‌صورت دسته‌ای از نامساوی‌های ماتریسی خطی ارائه‌شده است. کارایی روش ارائه‌شده به‌وسیله شبیه‌سازی عددی نشان داده‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unknown Premise Variables Observer-Based Controller Design for T-S Fuzzy Systems in the Presence of Input Saturation

نویسندگان [English]

  • A. Naseri
  • M. H. Asemani
Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Shiraz, Shiraz, Iran
چکیده [English]

In this paper, we propose a new method for observer-based controller design of nonlinear systems which are represented by Takagi-Sugeno (T-S) fuzzy systems. Two practical restrictions have been considered to cover a more general problem. First, we suppose that the premise variables of the T-S model are unmeasurable, which permits one to utilize the proposed method in more practical systems. Second, actuator saturation is considered as a physical limitation and the controller is designed subject to this restriction. Sufficient conditions for the existence of such a controller are derived in terms of ­linear matrix inequalities (LMIs). The effectiveness of developed technique is shown through numerical example

کلیدواژه‌ها [English]

  • Input saturation
  • T-S fuzzy system
  • observer-based controller
  • unknown premise variable
  • PDC controller
  • linear matrix inequality (LMI)