دوره و شماره: دوره 48، شماره 2 - شماره پیاپی 84، شهریور 1397، صفحه 455-950 
تأثیرات توپولوژی شبکه سایبری بر روی قابلیت اطمینان شبکه هوشمند با درنظرگیری ارتباط مستقیم شبکه سایبر- قدرت

صفحه 573-584

امیررضا حسنی آهنگر؛ گئورک قره‌پتیان؛ علی‌اصغر خدادوست آرانی؛ حسین عسکریان ابیانه


پینو: یک سامانه توصیه‌گر با استفاده از کاوش در سیاهه‌های وب

صفحه 763-776

محمدرضا عباس‌نژاد؛ امیر جهانگرد رفسنجانی؛ محمدرضا پژوهان