دوره و شماره: دوره 48، شماره 2 - شماره پیاپی 84، تابستان 1397، صفحه 455-950 
10. تأثیرات توپولوژی شبکه سایبری بر روی قابلیت اطمینان شبکه هوشمند با درنظرگیری ارتباط مستقیم شبکه سایبر- قدرت

صفحه 573-584

امیررضا حسنی آهنگر؛ گئورک قره‌پتیان؛ علی‌اصغر خدادوست آرانی؛ حسین عسکریان ابیانه


13. تخمین کانال MIMO با استفاده از QRD و الگوریتم وفقی LMS

صفحه 609-616

احسان دشتیان؛ مجید اخوت؛ حمید آرزومند


26. پینو: یک سامانه توصیه‌گر با استفاده از کاوش در سیاهه‌های وب

صفحه 763-776

محمدرضا عباس‌نژاد؛ امیر جهانگرد رفسنجانی؛ محمدرضا پژوهان


31. تجزیه ساختاری تولید جهت ارزیابی تحلیلی تلفات شبکه با در نظر گرفتن تراکم شبکه انتقال

صفحه 825-836

علی غزنوی سرحوزکی؛ محمد‌ابراهیم حاجی‌آبادی؛ منصور خلیلیان