شناسایی موقعیت و جریان یک قوس الکتریکی خطی با استفاده از مدل فازی عصبی خطی محلی و داده‌های آرایه‌ای از حسگرهای مغناطیسی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی قم - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده

هدف این مقاله شناسایی موقعیت مکانی و مقدار یک جریان الکتریکی با مسیر خطی با استفاده از میدان مغناطیسی اطراف آن، توسط الگوریتم هوشمند فازی-عصبی است. جریان الکتریکی خطی می‌تواند شامل یک سیم رسانای حامل جریان و یا یک قوس پلاسمای خطی غیردایره‌ای باشد. در ابتدا چند روش غیرهوشمند برای شناسایی یک قوس خطی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از ناکامی این روش‌ها، الگوریتم شبکه عصبی و نوروفازی اعمال و کارایی هر یک در شناسایی مختصات و مقدار جریان قوس خطی به‌وسیله داده‌های آرایه‌ای از حسگرهای مغناطیسی حول آن توسط شبیه‌سازی مورد بحث قرار می‌گیرد؛ که الگوریتم نوروفازی بر پایه اندازه‌گیری مؤلفه‌های میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی با آرایه حسگری نتیجه موفق‌تری به همراه دارد. چندین شبیه‌سازی در نرم‌افزار MATLAB برای اثبات این ادعا انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Position and Magnitude of a Linear Electric Current Using Locally Linear Neuro-Fuzzy Model and Based on Data of a Collection of Magnetic Sensors Array

نویسندگان [English]

  • J. Sharifi
  • N. Seraj
Electrical and Computer Engineering Department, Qom University of Technology, Qom, Iran
چکیده [English]

The aim of this paper is identification of the position and value of linear electric current by using of magnetic field sensing around it by using of neuro-fuzzy intelligent algorithm. A linear current includes a current-carrying wire or a noncircular linear plasma current. At first, we test several classical methods for identification, but as we will see, all of them are unsuccessful. Then performance of the neural network and neuro-fuzzy algorithm is investigated by the data of an array of magnetic sensors which we assume lie in one and then two rings around electric current. The identification result of magnetic sensors arrays neuro-fuzzy modelling is better than classical and neural network methods. We have done several simulation results in MATLAB to see our assertions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linear electric arc
  • plasma
  • current and shape locally linear identification
  • neuro-fuzzy algorithm
  • magnetic sensor array