روش نوین دومرحله‌ای کنترل ولتاژ و توان راکتیو در شبکه توزیع دارای اغتشاش هارمونیکی در حضور سیستم‌های فتوولتاییک

نویسندگان

1 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - پژوهشکده انرژی

2 دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد - گروه مهندسی برق

3 دانشگاه شهید باهنر کرمان - بخش مهندسی برق

چکیده

در این مقاله روشی برای کنترل ولتاژ و توان راکتیو در شبکه توزیع دارای اغتشاش هارمونیکی شدید با هدف افزایش کیفیت توان ارائه شده است که نیازمند پیش‌بینی دقیق تولید منابع نمی‌باشد. در روش ارائه شده از ظرفیت توان راکتیو سیستم فتوولتاییک (PV) به‌صورت برخط در کنترل ولتاژ و توان راکتیو سیستم استفاده می‌شود. در این روش، ابتدا بر پایه الگوی بار مورد تقاضا از سیستم و الگوی توان اکتیو تولیدی منابع PV، نحوه کنترل ادوات مکانیکی کنترل ولتاژ و توان راکتیو سیستم PV برای روز بعد با استفاده از P-PSO بهینه‌سازی می‌شود. به‌منظور پوشش تغییرات تصادفی تولید، از یک شبکه عصبی آموزش‌دیده برای تعیین توان راکتیو بهینه سیستم PV بر اساس توان تولیدی واقعی به‌صورت برخط استفاده می‌شود. برای آموزش این شبکه عصبی با در نظر گرفتن محدوده نامعینی تولید در هر ساعت از شبانه‌روز، توان راکتیو بهینه در حالات مختلف بهنیه‌سازی شده و شبکه عصبی آموزش داده می‌شود. بهینه‌سازی با استفاده از روش P-PSO در شبکه تست IEEE 123 باسه و 37 باسه با اضافه کردن بارهای غیرخطی صورت گرفته و نتایج رضایت‌بخشی از روش کنترل پیشنهادی حاصل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Bi-Level Voltage and Reactive Power Control in Harmonic Distribution Network

نویسندگان [English]

  • F. Sayadi Shahraki 1 2
  • S. Esmaeili 3
  • F. Keynia 1
1 Energy Department, Kerman Graduate University of Technology, Kerman, Iran|Department of Electrical Engineering, Islamic Azad University of Shahrekord, Shahrekord, Iran
2 Energy Department, Kerman Graduate University of Technology, Kerman, Iran|Department of Electrical Engineering, Islamic Azad University of Shahrekord, Shahrekord, Iran
3 Department of Electrical Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

In this paper, new voltage and reactive power (volt/var) control in harmonic polluted distribution network is proposed to improving the power quality criteria. In the first level, mechanical controllers dispatch and early planning of reactive power are determined based on PV and load forecasts. Possible uncertainties of load and power forecasts and mechanical control setting have been used to estimate optimized reactive power of PV for achieving maximum voltage regulation, reducing network losses and total harmonic distortion. These data have been trained a neural network to estimate optimized PV reactive power. This neural network in second layer have been used to online reactive power setting based on online real PV power. For more practical application of the proposed method, simulation is carried out in the large distorted IEE 123- bus and 37 bus distribution system. The algorithm will increase use of renewable energies, reduce voltage fluctuations, THD, and wear and tear of mechanical equipment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Harmonic distortion
  • volt/ var control
  • Neural network
  • Photovoltaic System