آینه جریان سریع و مقاوم در برابر ناهمجوری ترانزیستورها

نویسنده

تبریز - دانشگاه صنعتی سهند - دانشکده مهندسی برق

چکیده

در این مقاله، یک ساختار جدید برای آینه جریان معرفی شده است که ضمن ارائه پهنای باند فرکانسی وسیع، مقاومت بالایی را نیز در برابر تغییرات تصادفی پروسه ساخت و ناهمجوری ترانزیستورها از خود نشان می‌دهد. پاسخ فرکانسی و همچنین دقت و صحت انتقال جریان مدار پیشنهادشده با این دو مشخصهِ آینه جریان ساده مقایسه شده است. برای بررسی اثرات تغییر پارامترهای ناشی از فرایند ساخت و ناهمجوری ترانزیستورها از شبیه‌سازی Monte Carlo بهره گرفته شده است. برای مقایسه عملکرد مدار پیشنهادی با آینه جریان ساده، پارامتر انحراف معیار از میانگین، به‌عنوان معیار سنجش دقت و صحت آینه جریان‌ها مورد استفاده قرارگرفته است. نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد در شرایطی که انحراف معیار از میانگین جریان خروجی قابل‌قبول برابر با 5.5 درصد باشد، مدار پیشنهادی حداقل 2.5 برابر سریع‌تر از آینه جریان ساده عمل می‌کند. شرایط شبیه‌سازی برای هر دو مدار کاملاً یکسان انتخاب شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mismatch Tolerant, Wide Bandwidth Current Mirror

نویسنده [English]

  • H. Faraji Baghtash
Faculty of Electrical Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In this paper, A new structure for current mirror is presented, which beside the wide operating frequency bandwidth, it shows high resilient against transistor mismatch and technology process uncertainties, as well. The frequency characteristic of proposed current mirror and its robustness against mismatch and process variations are compared with that’s of simple current mirror. To investigate the effects of mismatch on current transfer accuracy, we used Monte Carlo simulations. To compare the robustness of the two current mirror structures, we used standard deviation as a reliable merit. The simulation results prove that the proposed structure operates at least 2.5 times faster than the simple current mirror at standard deviation of 5.5 %. At all the simulations the biasing condition of two structures have chosen to be equal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Current mirror
  • fast frequency response
  • low current transfer error
  • wide frequency bandwidth
  • process tolerant