بهبود عملکرد محفظه‌های الکترومغناطیسی غیرفلزی شفاف با استفاده از پوشش فیلم نانولایه طلا

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری - دانشکده مهندسی برق

3 دانشگاه تهران - دانشکده علوم و فناوری‌های نوین

چکیده

در این مقاله، یک روش عملی برای بهبود عملکرد محفظه‌های غیرفلزی شفاف با استفاده از لایه‌نشانی فیلم نانولایه طلا، ارائه می‌کنیم. در ابتدا، یک روش تحلیلی برمبنای روش رابینسون معرفی می‌شود که قادر به تخمین تقریبی تأثیر پوشش محفظه‌های غیرفلزی شفاف است. درحالی‌که روش رابینسون امکان تخمین تأثیر پوشش محفظه‌های غیرفلزی را به دلیل اثر وجود دیواره‌های چندلایه ندارد و تاکنون روش تحلیلی مناسب دیگری برای تخمین تأثیر پوشش این نوع محفظه، گزارش نشده، نتایج روش تحلیلی پیشنهادی در این مقاله دارای توافق قابل قبولی با نتایج شبیه‌سازی و اندازه‌گیری است. در گام بعدی، به‌منظور بهبود عملکرد محفظه‌های شفاف، با ایجاد مصالحه بین دو عامل تأثیر پوشش و شفافیت نوری، ضخامت بهینه نانولایه طلا انتخاب شده و به‌کمک روش تبخیر حرارتی روی دیواره‌های شفاف شیشه – ITO، لایه‌نشانی انجام می‌شود. سرانجام به‌منظور ارزیابی روش بهبود عملکرد ارائه شده، محفظه‌های مسی، شیشه – ITO و پوشش داده‌شده با طلا، با هم مقایسه می‌شوند. اهمیت این کار در ارائه محفظه‌های شفاف پوشش داده‌شده با طلا است که دارای تأثیر پوشش نزدیک به محفظه فلزی (حدود 20 دسی‌بل بهتر از محفظه‌های شفاف شیشه – ITO) و شفافیت نوری قابل قبول در محدوده طیف مرئی هستند درحالی‌که محفظه‌های فلزی دارای شفافیت نیستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Non-Metallic Transparent Enclosure Performance Improvement using Gold Nano-Layer Film

نویسندگان [English]

 • M. Ghiyasvand 1
 • M. Naser-Moghadasi 1
 • A. A. Lotfi-Neyestanak 2
 • A. R. Nikfarjamk 3
1 Faculty of Electrical and Computer Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Electrical Eng., Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Faculty of New Sciences & Technologies, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, we present a practical solution to improve the performance of non-metallic transparent enclosures (NTE) using gold Nano-layer deposition. Firstly, based on Robinson et al. method, an analytical model is introduced to approximately estimate shielding effectiveness of transparent enclosures. While Robinson et al. model cannot analyses NTE, due to its inability to take into account multi-layer panel effects and another effective analytical model has not been reported in previous works, proposed analytical model have an acceptable agreement with simulation and measurement results. In the next step, by making a tradeoff between shielding effectiveness and optical transparency, an optimum thickness of gold Nano layer is selected and deposited on the ITO glass panels by thermal evaporation technique, to improve the NTE performance. Finally, to assess the performance optimization method, results of copper, ITO Glass, and gold deposited enclosures are compared to introduce gold deposited ITO Glass enclosure provides good shielding effectiveness similar to copper one (about 20dB better than ITO Glass enclosure) as well as acceptable optical transparency in visible range, whereas metallic enclosures cannot provide any transparency.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Non-metallic electromagnetic enclosure
 • transparency
 • shielding effectiveness
 • performance improvement
 • gold Nano-layer
 • deposition
 • thermal evaporation