دوره و شماره: دوره 48، شماره 3 - شماره پیاپی 85، آذر 1397، صفحه 951-1423 
زمان‌بندی تعمیرات واحدهای تولید انرژی در سیستم‌های چندحاملی انرژی

صفحه 1083-1094

سید نقی حسینی؛ عبدالرضا شیخ‌الاسلامی؛ تقی بارفروشی؛ محمد امین لطیفی


پایدارساز سیستم قدرت احتمالاتی

صفحه 1339-1347

فرید کربلایی؛ محمد طاهرخانی


طراحی یک فرستنده IR-UWB با چگالی طیفی توان تطبیق‌پذیر در محدوده Gpps 0.02-1.4

صفحه 1349-1363

فرشاد گوزل‌پور؛ امیر حبیب‌زاده شریف؛ اسماعیل نجفی اقدم