نمایه نویسندگان

آ

 • آذرنوش، مهدی آشکارسازی فشار هیجانی به‌کمک ویژگی‌های غیرخطی و طیف مرتبه بالای سیگنال مغزی [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 14-25]

ا

 • احسان، مهدی جایابی و تنظیم پارامترهای کنترل‌گر یکپارچه عبور توان (UPFC) جهت مدیریت پرشدگی خطوط انتقال در سیستم‌های قدرت تجدید ساختار شده [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 1-12]
 • اکبرزاده توتونچی، محمدرضا ربات متحرک بینا با استفاده از یک الگوریتم جدید شناسایی رنگ و الگوی هدایت ترکیبی [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 37-48]

ب

 • براتی، حسن جایابی و تنظیم پارامترهای کنترل‌گر یکپارچه عبور توان (UPFC) جهت مدیریت پرشدگی خطوط انتقال در سیستم‌های قدرت تجدید ساختار شده [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 1-12]

پ

 • پرویز، ناصر رویکردی جدید در به کارگیری روش اختلال جهت تحلیل تداخل‌های غیرخطی در سیستم‌های قدرت بزرگ تحت استرس [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]

ح

 • حیدری، مصطفی روشی جدید برای غنی‌سازی سیگنال‌های صوتی با استفاده از آنالیز LPC در روش‌های تفریق طیفی پایده، چند بانده و معکوس فوریه [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 25-35]
 • حسینی، سیدحسین جایابی و تنظیم پارامترهای کنترل‌گر یکپارچه عبور توان (UPFC) جهت مدیریت پرشدگی خطوط انتقال در سیستم‌های قدرت تجدید ساختار شده [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 1-12]
 • حسینی، سیدعابد آشکارسازی فشار هیجانی به‌کمک ویژگی‌های غیرخطی و طیف مرتبه بالای سیگنال مغزی [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 14-25]
 • حسن‌پور، حمید استفاده از مشخصه‌های آماری داده‌ها و پردازش بلوکی برای قطعه‌بندی تصاویر [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 48-57]

خ

 • خادمی، مرتضی ربات متحرک بینا با استفاده از یک الگوریتم جدید شناسایی رنگ و الگوی هدایت ترکیبی [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 37-48]
 • خدابخشیان، امین طراحی پایدارساز سیستم قدرت برای توربین‌های بادی مجهز به ژنراتورهای القایی دو تغذیه به روش کلاسیک و الگوریتم ژنتیک [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 13-23]
 • خدابخشیان، امین روشی جدید در جایابی بهینه خازن‌ها و ژنراتورهای توزیع شده در شبکه‌های توزیع با استفاده از الگوریتم جستجوی باکتری جهت داده شده با PSO [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 61-72]
 • خلیل‌زاده، محمدعلی آشکارسازی فشار هیجانی به‌کمک ویژگی‌های غیرخطی و طیف مرتبه بالای سیگنال مغزی [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 14-25]

س

 • سیدموسی، امیر طراحی کنترل‌کننده فازی-تطبیقی بهینه برای کنترل ربات‌های با بازوی انعطاف‌پذیر [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 49-60]
 • سعادتمند طرزجان، مهدی ربات متحرک بینا با استفاده از یک الگوریتم جدید شناسایی رنگ و الگوی هدایت ترکیبی [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 37-48]
 • سلطانی، سپهر رویکردی جدید در به کارگیری روش اختلال جهت تحلیل تداخل‌های غیرخطی در سیستم‌های قدرت بزرگ تحت استرس [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]

ص

 • صیاد، غلامرضا طراحی پایدارساز سیستم قدرت برای توربین‌های بادی مجهز به ژنراتورهای القایی دو تغذیه به روش کلاسیک و الگوریتم ژنتیک [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 13-23]

ف

 • فتاحی می‌آبادی، عباس جایابی و تنظیم پارامترهای کنترل‌گر یکپارچه عبور توان (UPFC) جهت مدیریت پرشدگی خطوط انتقال در سیستم‌های قدرت تجدید ساختار شده [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 1-12]
 • فرخی، محمد طراحی کنترل‌کننده فازی-تطبیقی بهینه برای کنترل ربات‌های با بازوی انعطاف‌پذیر [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 49-60]
 • فیضی، محمدرضا روش جدید برای تخمین عمر باقی‌مانده ترانفورماتورهای قدرت با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 25-36]

ق

 • قادری، امین روش جدید برای تخمین عمر باقی‌مانده ترانفورماتورهای قدرت با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 25-36]
 • قاضی، رضا رویکردی جدید در به کارگیری روش اختلال جهت تحلیل تداخل‌های غیرخطی در سیستم‌های قدرت بزرگ تحت استرس [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]

ک

 • کرمی‌ملایی، محمدرضا روشی جدید برای غنی‌سازی سیگنال‌های صوتی با استفاده از آنالیز LPC در روش‌های تفریق طیفی پایده، چند بانده و معکوس فوریه [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 25-35]
 • کلانتر، محسن تعیین مقدار و موقعیت بهینه نصب ادوات FACTS با در نظر گرفتن تابع هدف چندمنظوره و ترکیب آبکاری فولاد با برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 37-46]

گ

 • گیتی‌زاده حقیقی، محسن تعیین مقدار و موقعیت بهینه نصب ادوات FACTS با در نظر گرفتن تابع هدف چندمنظوره و ترکیب آبکاری فولاد با برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 37-46]

م

 • میارنعمتی، حسین استفاده از مشخصه‌های آماری داده‌ها و پردازش بلوکی برای قطعه‌بندی تصاویر [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 48-57]
 • محکمی، حسین روشی جدید در جایابی بهینه خازن‌ها و ژنراتورهای توزیع شده در شبکه‌های توزیع با استفاده از الگوریتم جستجوی باکتری جهت داده شده با PSO [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 61-72]
 • ملبوبی، مهدی ربات متحرک بینا با استفاده از یک الگوریتم جدید شناسایی رنگ و الگوی هدایت ترکیبی [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 37-48]

ن

 • نادرنژاد، احسان استفاده از مشخصه‌های آماری داده‌ها و پردازش بلوکی برای قطعه‌بندی تصاویر [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 48-57]

ه

 • همام، سیدمهرام آشکارسازی فشار هیجانی به‌کمک ویژگی‌های غیرخطی و طیف مرتبه بالای سیگنال مغزی [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 14-25]
 • هوشمند، رحمت‌الله طراحی پایدارساز سیستم قدرت برای توربین‌های بادی مجهز به ژنراتورهای القایی دو تغذیه به روش کلاسیک و الگوریتم ژنتیک [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 13-23]
 • هوشمند، رحمت‌الله روشی جدید در جایابی بهینه خازن‌ها و ژنراتورهای توزیع شده در شبکه‌های توزیع با استفاده از الگوریتم جستجوی باکتری جهت داده شده با PSO [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 61-72]