کلیدواژه‌ها = ریزشبکه
ارائه روش جدید ارزیابی قابلیت اطمینان در شبکه‌های فعال

دوره 50، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1797-1809

صلاح محمدی؛ جمال مشتاق؛ هیمن گل‌پیرا


برنامه‌ریزی بهینه ریزشبکه‌های قابل بازآرایی در شرایط عادی و اضطراری

دوره 50، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1885-1897

محمد همتی؛ سعید قاسم‌زاده؛ بهنام محمدی ایواتلو


یک روش بهینه برای تعیین وضعیت اتصال ریزشبکه به شبکه سراسری با استفاده از اطلاعات محلی

دوره 50، شماره 3، آبان 1399، صفحه 1429-1440

نادر هاتفی ترشیزی؛ حمید رضا نجفی؛ عباس صابری نوقابی


مدیریت هم‌زمان انرژی منابع Micro-CHP و ذخیره‌سازهای انرژی در ریزشبکه‌ها با وجود بارهای پاسخگو

دوره 49، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 753-765

پویا فیروزمکان؛ رحمت اله هوشمند؛ امین خدابخشیان؛ مصیب برناپور


معماری ریزشبکه‌های با نقاط اتصال چندگانه به چندین شبکه و یا ریزشبکه‌های دیگر

دوره 48، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1105-1115

سامان درویش کرمانی؛ محمود جورابیان؛ گئورک قره‌پتیان


طراحی بهینه ریزشبکه‌های به‌هم پیوسته در حضور پارکینگ خودروهای الکتریکی

دوره 48، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1153-1166

فرهاد رهبران؛ سجاد نجفی روادانق؛ گئورگ قره‌پتیان


مدل‌سازی اتفاقی مسأله بهره‌برداری ریزشبکه در حالت جزیره‌ای با درنظرگرفتن شاخص ریسک

دوره 48، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1227-1239

پوریا شیخ احمدی؛ صلاح بهرام‌آرا؛ جمال مشتاق


کنترل بهینه سلسله‌مراتبی سطح سوم ریزشبکه با استفاده از پخش پویای جمعیت در بازار پیش‌رو

دوره 48، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1241-1251

حمیدرضا صمدی؛ محمود عبادیان؛ سعید رضا گلدانی


برنامه‌ریزی و تجدید آرایش بهینه در شبکه‌ای با ریزشبکه‌های چندگانه

دوره 47، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1587-1598

توحید فرهودی؛ سجاد نجفی روادانق


برنامه‌ریزی توسعه ظرفیت با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان سیستم به‌منظور تبدیل شبکه توزیع موجود به ریزشبکه

دوره 47، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 761-774

مجید نیری‌پور؛ سعید حسنوند؛ حسین فلاح‌زاده ابرقوئی


یک روش جدید تشخیص جزیره‌ای شدن اکتیو در سیستم‌های ریزشبکه با استفاده از تزریق جریان توالی منفی

دوره 46، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 279-293

مجید معظمی؛ رحمت‌الله هوشمند؛ امین خدابخشیان؛ عبدالرضا بهوندی


پیاده‌سازی عملی یک سیستم مدیریت انرژی برای یک ریزشبکه متصل به شبکه سراسری با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری چندبعدی

دوره 46، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 25-40

نرگس پرهیزی؛ موسی مرزبند؛ سیدمازیار میرحسینی مقدم؛ بهنام محمدی ایواتلو؛ فاطمه آذری‌نژادیان