دوره و شماره: دوره 45، شماره 1 - شماره پیاپی 71، خرداد 1394 
پیاده‌سازی برنامه تخمین حالت در مرکز دیسپاچینگ شمال‌غرب کشور

صفحه 43-51

مهرداد طرفدارحق؛ مهدی جیردهی؛ پدرام صالح‌پور؛ بابک اسدزاده؛ افشین روشن‌میلانی