دوره و شماره: دوره 50، شماره 2 - شماره پیاپی 92، مرداد 1399، صفحه 507-975 
مدل‌سازی و شبیه‌سازی ویژگی‌های راداری چف دریایی در فضای چندبعدی

صفحه 735-742

نادعلی زارعی؛ احمدرضا امین؛ محمد مهدی نایبی؛ میثم رییس‌دانایی؛ حبیب الله اعلمی


ارائه روشی نوین برای محاسبه اعتماد در کاربردهای اینترنت اشیاء

صفحه 743-755

بهشید شایسته؛ وصال حکمی؛ سید اکبر مصطفوی؛ احمد اکبری


بهینه‌سازی ازدحام ذرات به‌روش مدل مخلوط گوسی در محیط پویا

صفحه 909-922

نرگس میرزائیان؛ بهزاد زمانی دهکردی؛ فرشاد کیومرثی