Login

If you have not registered yet, please click on Register .

    ضمن تقدیر و تشکر از نویسندگان و داوران محترم، به اطلاع می‌رساند با توجه به نامه وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شماره 18/3/32926 و به تاریخ 1398/2/16، مجله علمی پژوهشی مهندسی برق دانشگاه تبریز در نظر دارد دریافت، بررسی و انتشار مقالات به زبان انگلیسی را هم‌زمان با مقالات به زبان فارسی آغاز کند.

      بدین وسیله به استحضار همه دانش‌ پژوهان عزیز می‌رساند که این نشریه برای نسخه آتی خود  مقالات به هر دو زبان انگلیسی  وفارسی را دریافت خواهد کرد لازم به توضیح است که مقالات پذیرفته شده زیادی به زبان فارسی در نوبت چاپ قرار دارند و پس از نهایی کردن و چاپ این مقالات، دریافت، بررسی و انتشار مقالات به زبان فارسی را در دستور کار خود قرار خواهد داد. پیشاپیش از همکاری و حسن نظر دانش‌پژوهان عزیز کمال تشکر و قدردانی می‌شود.

Login