دوره و شماره: دوره 50، شماره 1 - شماره پیاپی 91، خرداد 1399، صفحه 1-505 
استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی گرگ خاکستری در خوشه‌یابی کلان‌داده‌ها

صفحه 41-62

ایمان بهروان؛ سید حمید ظهیری؛ سیّد محمّد رضوی؛ روبرتو ترازارتی


شناسنامه علمی شماره

شناسایی کور کدهای توربو ضربی مبتنی بر تصمیم‎گیری نرم

صفحه 101-111

حمید رضا خدادادی؛ عباس قائدی؛ محمد حسین حسن


بهبود ارزیابی کیفیت و ترکیب داده‌های پیوندی با رویکرد مدیریت تعارضات داده‌ای

صفحه 113-125

محمد خودی زاده نهاری؛ ناصر قدیری مدرس؛ احمد براآنی دستجردی؛ جورگ آر سک


تشخیص بات‌نت با استفاده از مدل مخفی مارکوف در وقفه‌های جریان

صفحه 177-194

سارا السادات زمانی دانالو؛ محسن افشارچیم؛ وحید سلوک


علمی-پژوهشی

برنامه‌ریزی تأخیری در کنترل TCSC برای بهبود میرایی نوسان توان

صفحه 307-315

رسول اصغری؛ بابک مظفری؛ تورج امرایی؛ محمد صلای نادری


شناسنامه علمی شماره

آشکارسازی نواحی سایه در تصاویر هوایی شهری با استفاده از نقشه ‌نسبت بهینه

صفحه 317-329

جواد عباسی آقا ملکی؛ سید علیرضا میراسماعیلی


بهبود خواص الکتریکی و اپتیکی لایه نازکITO با اصلاح فاصله الکترودها در سامانه اسپاترینگ DC مگنترونی

صفحه 351-359

عبدالنبی کوثریان؛ علیرضا کرامت زاده؛ مریم شکیبا؛ هومان کعبی؛ ابراهیم فرشیدی