دوره و شماره: دوره 50، شماره 1 - شماره پیاپی 91، بهار 1399، صفحه 1-505 
5. استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی گرگ خاکستری در خوشه‌یابی کلان‌داده‌ها

صفحه 41-62

ایمان بهروان؛ سید حمید ظهیری؛ سیّد محمّد رضوی؛ روبرتو ترازارتی


10. بهبود ارزیابی کیفیت و ترکیب داده‌های پیوندی با رویکرد مدیریت تعارضات داده‌ای

صفحه 113-125

محمد خودی زاده نهاری؛ ناصر قدیری مدرس؛ احمد براآنی دستجردی؛ جورگ آر سک


15. تشخیص بات‌نت با استفاده از مدل مخفی مارکوف در وقفه‌های جریان

صفحه 177-194

سارا السادات زمانی دانالو؛ محسن افشارچیم؛ وحید سلوک


25. برنامه‌ریزی تأخیری در کنترل TCSC برای بهبود میرایی نوسان توان

صفحه 307-315

رسول اصغری؛ بابک مظفری؛ تورج امرایی؛ محمد صلای نادری


29. بهبود خواص الکتریکی و اپتیکی لایه نازکITO با اصلاح فاصله الکترودها در سامانه اسپاترینگ DC مگنترونی

صفحه 351-359

عبدالنبی کوثریان؛ علیرضا کرامت زاده؛ مریم شکیبا؛ هومان کعبی؛ ابراهیم فرشیدی


40. ارائه روشی جدید برای خودکارسازی آستانه‌گیری در خوشه‌بندی بخردانه

صفحه 493-505

محمد یوسف نژاد؛ علی ریحانیان؛ بهروز مینایی بیدگلی