موضوعات = الکترونیک
An FVF-Based Gm-Enhanced fully balanced Preamplifier

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22034/tjee.2023.16976

حسن فرجی بگتاش؛ Mona Kargar


تراشه ریزسیالاتی کاغذی برای اندازه‌گیری گلوکز با استفاده از تشخیص نوری با روش مادون قرمز نزدیک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22034/tjee.2023.16982

عادل پورمند


طراحی آشکار ساز فاز- فرکانس پویا و پمپ بار با توان مصرفی پاییندر فناوری 180 نانومتر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

10.22034/tjee.2023.17048

علیرضا قربانی؛ فاطمه اسماعیلی سراجی؛ سید محمود انیشه


انبرک نوری مبتنی بر نانومتمرکزسازیِ پلاسمون های سطحیِ جفت شده در دو نوار طلا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

10.22034/tjee.2023.17050

محمدرضا حسن پور؛ مصطفی قربان زاده


طراحی تمام جمع‌کننده چهار ارزشی مبتنی بر ترانزیستورهای اثر میدانی نانولوله کربنی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22034/tjee.2023.58077.4695

فاضل شریفی؛ امیر حسین حسینی؛ میلاد نورایی