موضوعات = مخابرات
پنهان سازی خطا مبتنی بر گرادیان و سازگار با محتوا برای H.264/AVC

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22034/tjee.2023.54721.4569

علی آقاگل زاده؛ علی رادمهر؛ سید مهدی حسینی اندارگلی


حداکثرسازی گذردهی در شبکه های رادیوشناختی MIMO با رله SWIPT DF و اطلاعات ناقص CSI

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22034/tjee.2023.16969

سید مهدی حسینی اندارگلی؛ مهلا محمدی


ارائه یک رویکرد توپولوژیکی هوشمند برای انتخاب جهت حسگرها در شبکه‌های حسگر جهت‌دار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22034/tjee.2023.56440.4625

مرضیه ورپشتی


حذف تزویج متقابل دو آرایه آنتن پچ هم‌فرکانس با استفاده از پوشش فراسطحی برای کاربردهای چرخش پرتو

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22034/tjee.2023.56274.4619

رضا معصومی؛ رباب کاظمی


تخصیص منابع برش‌های شبکه با استفاده از زنجیره بلوکی در شبکه‌های چندین دامنه‌ای

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22034/tjee.2023.16977

روزبه مهدی خان؛ حسین خالقی بیزکی؛ سید غلام حسین طباطبایی


نانوفیلتر موجبری پلاسمونی شفاف تراهرتز از جنس MoS2 تک ‏لایه شامل تشدیدگر حلقوی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22034/tjee.2023.16981

علیرضا دولت آبادی


شکل‌دهی پرتو و تخصیص توان برای همزیستی شبکه‌های سلولی چندورودی-چندخروجی حجیم با شبکه‌های WiFi

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1402

10.22034/tjee.2023.56471.4628

سید مهدی Hosseini Andargoli؛ عباس طاهرپور؛ vahid ghods


زمانبندی توزیع‏ شده وظایف در سیستم ‏های سرویس‏ دهی مبتنی بر GPU بر حسب تقاضا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1402

10.22034/tjee.2023.58613.4729

آرزو جهانی؛ لیلا سادات مومنی