موضوعات = کنترل
طراحی کنترل کننده مود لغزشی ∞H برای سیستم های تکین دارای گذار مارکوفی گسسته در زمان در حضور تاخیر زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22034/tjee.2023.17015

زینب فلاح؛ مهدی برادران نیا؛ حامد خراطی؛ فرزاد هاشم زاده


کنترل پیش‌بین مدلِ داده‌محور مستقیم برای سیستم‌های خطی پارامتر متغیر چندوجهی در حضور نویز اندازه‌گیری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

10.22034/tjee.2023.17049

محمد فرخی؛ محمدمهدی شاهسوند


طراحی فیلتر کالمن توسعه یافته مقاوم هایبرید با عملکرد بالا جهت کاربرد در حضور ناهمترازی های بزرگ

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402

10.22034/tjee.2023.57843.4683

فاطمه راحمی؛ محمدجواد خسروجردی؛ احمد اکبری الوانق؛ سعید عبادالهی


Integrating Exchange Market, Queen Bee, and Shuffled Complex Evolution Algorithms for Multi-variable Function Optimization

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22034/tjee.2024.57954.4689

مینا سلیم؛ سیما حامدی فر؛ علی اصغر لطفی