کلیدواژه‌ها = عدم‌قطعیت
مدل‌سازی اتفاقی مسأله بهره‌برداری ریزشبکه در حالت جزیره‌ای با درنظرگرفتن شاخص ریسک

دوره 48، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1227-1239

پوریا شیخ احمدی؛ صلاح بهرام‌آرا؛ جمال مشتاق


برنامه‌ریزی احتمالی توسعه خطوط انتقال در حضور عدم‌قطعیت خودروهای برقی متصل به شبکه

دوره 47، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1251-1264

سعید نقدی‌زادگان جهرمی؛ علیرضا عسکرزاده؛ امیر عبداللهی


یک روش احتمالی به‌منظور تنظیم بهینه رله‌های اضافه جریان ترکیبی با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت‌ها

دوره 47، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 141-153

عباس صابری نوقابی؛ حامد بدرسیمایی؛ محسن فرشاد


طراحی شبکه توزیع بهینه و مقاوم نسبت به عدم‌قطعیت برآورد بار

دوره 46، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 323-332

سجاد نجفی روادانق؛ حامد خاتمی