برنامه‌ریزی احتمالی توسعه خطوط انتقال در حضور عدم‌قطعیت خودروهای برقی متصل به شبکه

نویسندگان

1 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان - پژوهشکده انرژی

2 دانشگاه شهید باهنر - دانشکده فنی مهندسی - بخش مهندسی برق

چکیده

برنامه‌ریزی توسعه خطوط انتقال (TEP) یکی از مسائل مهم، به‌خصوص در مواجهه با چالش‌های جدید شبکه هوشمند است. تحت محیط شبکه هوشمند، خودروهای برقی متصل به شبکه (V2Gs) که یکی از دستاوردهای این شبکه‌ها می‌باشند، می‌توانند به‌صورت یک منبع انرژی قابل حمل عمل کنند و بر مسئله TEP تأثیر بگذارند. در این مقاله، به‌منظور تحقیق درباره تأثیر V2Gها برTEP، یک مدل برنامه‌ریزی احتمالی توسعه خطوط انتقال ایستا در حضور خودروهای برقی (P-TEPV2G) معرفی شده است که تابع هدف P-TEPV2G شامل هزینه سرمایه‌گذاری خطوط جدید و هزینه ریسک که با محاسبه EENS به‌دست می‌آید، می‌باشد. به‌منظور مواجهه با عدم‌قطعیت حضور خودروهای برقی در TEP از روش تحلیل احتمالی مدل چندحالته مارکوف استفاده شده است. با توجه به پیچیدگی، قیدهای فراوان، گسسته بودن و غیرخطی بودن مسئله، از الگوریتم بهبودیافته جستجوی کوکو برای حل مؤثر مسئله استفاده شده است. همچنین، حضور یک بهره‌بردار ناوگان خودرو برقی (EV FO)، جهت مدیریت خودروهای برقی، در نظر گرفته شده است. مطالعات انجام‌شده بر روی شبکه 24 باس IEEE نشان می‌دهند که حضور خودروهای برقی در مسئله برنامه‌ریزی توسعه خطوط انتقال باعث کاهش هزینه ریسک و به تأخیر انداختن برخی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Probabilistic Transmission Expansion Planning in the Presence of Plug-in Electric Vehicles Uncertainty

نویسندگان [English]

  • S. Naghdizadegan Jahromi 1
  • A. Askarzadeh 1
  • A. Abdollahi 2
1 Department of Energy Management and Optimization, Institute of Science and High Technology and Environmental Sciences, Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran
2 Department of Electrical Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Considering new challenges of smart grids, transmission expansion planning (TEP) is one of the most important issues. Under the smart grid environment, vehicle to grid (V2G) which is one of the achievements of smart grids, can be used as a portable power plant. In this paper, in order to investigate the effect of V2Gs on TEP, a static probabilistic transmission expansion planning model in the presence of V2Gs (P-TEPV2G) is introduced. The objective function in this P-TEPV2G problem consist of investment costs of new lines and risk cost that calculating by EENS. To study the uncertainty of V2Gs availability on the TEP problem, a probabilistic analysis method based on the multi-state Markov model is used. Because P_TEPV2G is a complex, non-linear and integer optimization problem including a number of constraints, an improved cuckoo search algorithm is utilized to effectively solve the problem. In the problem, it is assumed that there is an electric vehicle fleet operator (EV FO) for management of electric vehicles. On the IEEE 24-bus system, simulation results show that the availability of the electric vehicles on the TEP result in decreasing risk cost and deferring construction of new transmission lines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probabilistic transmission expansion planning
  • uncertainty
  • multi-state markov model
  • Smart Grid
  • electric vehicle