دوره و شماره: دوره 50، شماره 3 - شماره پیاپی 93، پاییز 1399، صفحه 977-1453 
9. مبدل dc- dc افزاینده تک‌ورودی-چندخروجی توسعه‌یافته

صفحه 1073-1083

سپیده بهرآور؛ کریم عباس زاده؛ جواد علمایی


15. هماهنگی نگهداری واحدهای تولید انرژی در سیستم‌های چندحاملی

صفحه 1151-1163

سید نقی حسینی ایمنی؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ تقی بارفروشی؛ محمد امین لطیفی


20. عقیده‌کاوی در زبان فارسی مبتنی بر یادگیری انتقالی

صفحه 1215-1224

سعید دهقانی اشکذری؛ ولی درهمی؛ علی محمد زارع بیدکی؛ محمداحسان بصیری


38. تغییردهنده فاز پهن باند بر اساس ساختار جمع برداری برای باند فرکانسی S

صفحه 1417-1428

مصطفی نوبخت سرکزه؛ امین قاسم صفریان؛ سید مجتبی عطاردی