نمایه نویسندگان

آ

 • آتشبار، محمود جهت‌یابی چندگوینده با استفاده از نمونه‌برداری فشرده مبتنی بر فاز [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 1-11]

ا

 • افتخاری‌مقدم، امیرمسعود ACPSO: یک الگوریتم جدید بهینه‌سازی گروه ذرات تعاونی با قابلیت به روزرسانی تطبیقی پارامترها [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 21-36]
 • ایمانی، آزاده آنتن دایورسیتی مسطح جدید پهن‌باند جهت استفاده در ارتباطات سیار [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 13-19]

ب

 • بابایی، ابراهیم بازیاب دینامیکی ولتاژ بر پایه مبدل‌های ماتریسی [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 1-12]
 • بادامچی‌زاده، محمدعلی رویکردی جدید در طراحی کنترلهای تطبیقی مدل آزاد [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 37-50]
 • بامری، سلیمه فیلترهای چند جمله‌ای مدوله شده با دوره محدود و کاربرد آن‌ها در طبقه‌بندی تصویر [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 45-56]
 • برزسفیده‌خان، محمدرضا روشی جدید مبتنی بر بافت برای تخمین زاویه صفحات مسطح [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 13-22]

پ

 • پالهنگ، مازیار بازشناسی برخط حروف فارسی بر پایه مدل مخفی مارکوف [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 23-34]
 • پرستگاری، معین بررسی عملکرد هماهنگ نیروگاه بادی و تلمبه‌ای-ذخیره‌ای در بازار روز-پیش و خدمات جانبی [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 63-75]
 • پزشکی، سعید رویکردی جدید در طراحی کنترلهای تطبیقی مدل آزاد [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 37-50]

ح

 • حاج‌عباسی، محمدعلی حل سینماتیک وارون روبات‌های فرافزونه‌ای با استفاده از شبکه عصبی موجکی [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 57-68]

خ

 • خدابخشیان، امین بررسی عملکرد هماهنگ نیروگاه بادی و تلمبه‌ای-ذخیره‌ای در بازار روز-پیش و خدمات جانبی [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 63-75]

س

 • سریزدی، سعید فیلترهای چند جمله‌ای مدوله شده با دوره محدود و کاربرد آن‌ها در طبقه‌بندی تصویر [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 45-56]
 • سریزدی، سعید روشی جدید در بازخورد ربط برای بازیابی تصویر بر اساس محتوا به شیوه چند پرسشی [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 51-62]

ش

 • شکرانی‌پور، الهام ACPSO: یک الگوریتم جدید بهینه‌سازی گروه ذرات تعاونی با قابلیت به روزرسانی تطبیقی پارامترها [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 21-36]
 • شمسی گوشکی، اسما روشی جدید در بازخورد ربط برای بازیابی تصویر بر اساس محتوا به شیوه چند پرسشی [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 51-62]

ص

 • صفوی، سید علی‌اکبر حل سینماتیک وارون روبات‌های فرافزونه‌ای با استفاده از شبکه عصبی موجکی [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 57-68]

ط

 • طینتی، محمدعلی جداسازی کور سیگنال‌های منبع بر اساس تابع خود همبستگی غیرخطی با استفاده از الگوریتم LMS [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 35-44]

ف

 • فرقانی، زهره بررسی عملکرد هماهنگ نیروگاه بادی و تلمبه‌ای-ذخیره‌ای در بازار روز-پیش و خدمات جانبی [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 63-75]
 • فرکی، مسعود بازشناسی برخط حروف فارسی بر پایه مدل مخفی مارکوف [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 23-34]
 • فرهادی کنگرلو، محمد بازیاب دینامیکی ولتاژ بر پایه مبدل‌های ماتریسی [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 1-12]

ق

 • قبادی، چنگیز آنتن دایورسیتی مسطح جدید پهن‌باند جهت استفاده در ارتباطات سیار [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 13-19]

ک

 • کریمیان، قادر روشی جدید مبتنی بر بافت برای تخمین زاویه صفحات مسطح [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 13-22]
 • کهائی، محمدحسین جهت‌یابی چندگوینده با استفاده از نمونه‌برداری فشرده مبتنی بر فاز [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 1-11]

م

 • مظفری تازه‌کند، بهزاد جداسازی کور سیگنال‌های منبع بر اساس تابع خود همبستگی غیرخطی با استفاده از الگوریتم LMS [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 35-44]
 • معین، محمدشهرام روشی جدید در بازخورد ربط برای بازیابی تصویر بر اساس محتوا به شیوه چند پرسشی [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 51-62]

ن

 • نظام‌آبادی‌پور، حسین فیلترهای چند جمله‌ای مدوله شده با دوره محدود و کاربرد آن‌ها در طبقه‌بندی تصویر [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 45-56]
 • نظام‌آبادی‌پور، حسین روشی جدید در بازخورد ربط برای بازیابی تصویر بر اساس محتوا به شیوه چند پرسشی [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 51-62]
 • نعمت‌اللهی، محمدامین حل سینماتیک وارون روبات‌های فرافزونه‌ای با استفاده از شبکه عصبی موجکی [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 57-68]
 • نوری نیا، جواد آنتن دایورسیتی مسطح جدید پهن‌باند جهت استفاده در ارتباطات سیار [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 13-19]

ه

 • همتیان، محمدرحیم حل سینماتیک وارون روبات‌های فرافزونه‌ای با استفاده از شبکه عصبی موجکی [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 57-68]
 • هوشمند، رحمت‌الله بررسی عملکرد هماهنگ نیروگاه بادی و تلمبه‌ای-ذخیره‌ای در بازار روز-پیش و خدمات جانبی [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 63-75]