موضوعات = مهندسی پزشکی
لوکوویت: یک مدل کارآمد مبتنی بر ترانسفورمر بینایی برای طبقه‌بندی خودکار لکوسیت‌ها

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.22034/tjee.2024.58463.4727

زهرا اصغرزاده؛ سینا شامخی


بررسی تاثیر جنسیت بر علایم ناشی از بیماری بیش‌فعالی بر مبنای ارزیابی تغییرات غلظت ماده خاکستری مغز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22034/tjee.2024.59859.4790

مژده حدادپور؛ مهدی سعادتمند؛ فابریس والویس


A new Cepstral-based biomarker of reward positivity evaluated in Parkinson’s disease detection

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22034/tjee.2024.60087.4798

یاسمین اعزازی؛ پیوند قادریان


ارزیابی مدیریت اعتماد درشبکه‌های اجتماعی با استفاده از نظریه شواهد

دوره 54، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 1-11

10.22034/tjee.2023.16983

جواد حمیدزاده؛ عبدالرضا عبدالسلامی؛ امیر دهکی طرقی؛ منا زنده دل


Task Placement in Fog Computing Considering User Mobility and Overload

دوره 54، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 99-110

10.22034/tjee.2023.16970

سمیرا انصاری مقدم؛ سمیرا نوفرستی؛ مهری رجائی