کلیدواژه‌ها = Particle swarm optimization
تعداد مقالات: 5
1. ارائه یک مدل فراابتکاری برای تشخیص ریزحرکات انسان مبتنی بر حس‌گرهای اینرسی

دوره 49، شماره 1، بهار 1398، صفحه 221-234

مجید سپهوند؛ فردین ابدالی محمدی


2. الگوریتم جمعیت ذرات اطلاع‌دهنده‌ی محلی گرانشی برای حل مسائل بهینه‌سازی چندمُدی

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1131-1140

محمدباقر دولتشاهی؛ ولی درهمی؛ حسین نظام‌آبادی‌پور


3. ارائه یک الگوریتم چندجمعیتی مبتنی بر ازدحام ذرات برای حل مسائل بهینه‌سازی پویا

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1405-1423

صمد نجاتیان؛ وحیده رضایی؛ حمید پروین