نویسنده = بهنام محمدی ایواتلو
تعداد مقالات: 7
1. برنامه‌ریزی بهینه ریزشبکه‌های قابل بازآرایی در شرایط عادی و اضطراری

دوره 50، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1885-1897

محمد همتی؛ سعید قاسم‌زاده؛ بهنام محمدی ایواتلو


2. ارائه‌ی چهارچوبی برای خوشه‌بندی ریز شبکه‌ها در شبکه‌های هوشمند انرژی با استفاده از دایره‌ی آپولونیوس

دوره 50، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1511-1520

شهین پوربهرامی؛ لیلی محمد خانلی؛ هادی مرادفام؛ بهنام محمدی ایواتلو


3. ارائه مدل دوسطحی برای برنامه‌ریزی توسعه تولید با تعیین قیمت خرید تضمینی انرژی‌های تجدیدپذیر

دوره 49، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1639-1648

سیدآرش رفیعی؛ سعید رضا گلدانی؛ بهنام محمدی ایواتلو؛ حمید فلقی


6. پیاده‌سازی عملی یک سیستم مدیریت انرژی برای یک ریزشبکه متصل به شبکه سراسری با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری چندبعدی

دوره 46، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-40

نرگس پرهیزی؛ موسی مرزبند؛ سیدمازیار میرحسینی مقدم؛ بهنام محمدی ایواتلو؛ فاطمه آذری‌نژادیان


7. ارزیابی جنبه‌های فنی و اقتصادی شبکه توزیع با هدف توسعه DG بر مبنای کاربرد مدیریت اکتیو در شبکه

دوره 44، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 35-45

سعید عباپور؛ کاظم زارع؛ بهنام محمدی ایواتلو